Delförening för operationsledning

Delförening för Operationsledning och är en delförening till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) i frågor som gäller operationsledning.


Delföreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete inom Operationsledning i Sverige, avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning.


Delföreningen arrangerar kurser och möten inom ramen för Operationsledning. 


Årets operationsledningsmöte i Såstaholm äger rum den 8-9 Maj. Även denna gång hålls mötet på Såstaholm. Anmälan hittar du under mötesfliken till vänster.


Årsmötet i SFAI:s delförening Operationsledning äger rum på Såstaholm den 8/5.
Närmare beskrivning av delföreningens verksamhet finns på SFAI:s hemsida under rubriken Delföreningar/Operationsledning, se bifogad länk:
http://sfai.se/arbetsgrupper/delfoerening-foer-operationsledning
Om du själv är engagerad i Operationsledningsfrågor eller vill nominera någon annan i styrelsen, är du välkommen att höra av dig till oss i valberedningen!
Maila gärna en kort presentation av dig själv eller din kollega, så hör vi av oss!
 


Vänliga hälsningar, Charlotta Adin Bergkvist och Berit Flink
eMail: charlotta.adin@vgregion.se, lotadin@gmail.com berit.flink@nll.se


Delföreningens ordförande:
Eva-Lena Zetterlund, Verksamhetschef
Anestesi- och operationskliniken US
Universitetssjukhuset; 55185 Linköping
Vxl.     010-103 00 00
Mobil   070-448 65 73


epost: eva-lena.zetterlund@lio.se

Kongress.se