Delförening för operationsledning

Delförening för Operationsledning och är en delförening till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) i frågor som gäller operationsledning.


Delföreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete inom Operationsledning i Sverige, avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning.


Delföreningen arrangerar kurser och möten inom ramen för Operationsledning. 


Årets operationsledningsmöte i Såstaholm är över för den här gången. En succé. Tyvärr fick inte riktigt alla plats på mötet. Så stort var intresset. Ca 110 deltagare var vi. Styrelsen upplever att både innehåll och kontakter spelar stor roll för att man åker på mötet. Mötespresentationerna läggs ut under rubriken här bredvid. Väl mött nästa år. Mötet 2014 är planerat till den 8-9 Maj. Även denna gång hålls mötet på Såstaholm.


Delföreningens ordförande:
Eva-Lena Zetterlund, Verksamhetschef
Anestesi- och operationskliniken US
Universitetssjukhuset; 55185 Linköping
Vxl.     010-103 00 00
Mobil   070-448 65 73


epost: eva-lena.zetterlund@lio.se

Kongress.se