Om SFAI-veckan

Föreningens årliga möte – fokus på vidareutbildning, utveckling och kollegiala nätverk

SFAI-veckan har som mål att vara en årlig naturlig samlingspunkt för landets anestesi- och intensivvårdsläkare. Programmet ska spegla hela bredden av specialitetens många verksamheter och befrämja en sammanhållen specialitet. Viktiga mål är att erbjuda bra möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbygge mellan olika delar av landet, diskutera för specialiteten aktuella frågor, ge möjlighet för uppdragsgrupper och referensgrupper att träffas, samt att unga forskare ges ett forum att presentera sina resultat.

 


Professor emeritus Martin H:son Holmdahl Uppsala träffar under SFAI-veckan i Kalmar 2011 Professor Luciano Gattinoni under gemytliga former. Foto: Harald Persson

 

Till stöd för de lokala arrangörerna har SFAI tagit fram en manual för arrangemanget SFAI-veckan. Dessutom finns föreningens policy för villkor för föreläsare formulerade i dokument (på svenska och engelska) som kan bifogas i korrespondens med tilltänkta föreläsare. Denna är just nu under revision.

 

 

Kongress.se