Procedurrelaterad propofolsedering

SFAIs rekommendationer för propofolsedering har uppdateras.

Nyare studier visar på att kapnografi reducerar antalet hypoxiska episoder under sedering. Detta gäller framförallt vid situationer där bröstkorgens rörelser inte kan observeras. Därför har rekommendation om monitorering med kapnografi lagts till.

Författare: SFAIs styrelse 2013

Datum: 2013-04-21
Översyn och eller revision senast: 2018

Bifogade filer