Styrelseledamöter

Ordförande

Michael Haney  

Tel: 090-785 28 10, 
Fax:  090-13 13 88
michael.haney@anestesi.umu.se

Vice ordförande

Anna Oscarsson Tibblin

Tel: 070-952 37 38

 

Vetenskaplig sekreterare 

Helena Odenstedt-Hergès

Styrelsen

SFAI:s styrelse är föreningens ansikte utåt. Val av styrelse sker vid årsmötet. Ordförande, vice-ordförande, vetenskaplig sekreterare, redaktör och skattmästare väljs på tre år, övriga styrelseledamöter på ett år.

Årsmötesprotokoll

Om SFAI-veckan

Föreningens årliga möte – fokus på vidareutbildning, utveckling och kollegiala nätverk

SFAI-veckan har som mål att vara en årlig naturlig samlingspunkt för landets anestesi- och intensivvårdsläkare. Programmet ska spegla hela bredden av specialitetens många verksamheter och befrämja en sammanhållen specialitet. Viktiga mål är att erbjuda bra möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbygge mellan olika delar av landet, diskutera för specialiteten aktuella frågor, ge möjlighet för uppdragsgrupper och referensgrupper att träffas, samt att unga forskare ges ett forum att presentera sina resultat.

 

Styrelsens årliga internat

Kort rapport från styrelsens internat i Varberg 15-17 mars 2011

Aktuella remisser

Prenumerera på innehåll
Kongress.se