10-miljarders-frågan

Hur kan IT-stödet förbättra vården?

Göran Petersson, prof i eHälsa vid Linnéuniversitetet, och docent i ÖNH, uppmanar på VC-mötet i Stockholm 30 jan professionen att engagera sig i IT-frågor. Och att vi ska jobba för att verksamheten ska samarbeta med IT-avdelningen när det gäller ledarskap och förvaltning av dessa frågor. Allt för att maximera möjligheterna till verksamhetsutveckling med påföljande förbättrad effektivitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet. “IT-system inom vården bör testas lika noga som läkemedel”, citat från Läkemedelsverket.
Utmaningarna inom eHälsa är stora för vården, men också möjligheterna!