Forskningsforum 2016 (inkl. årsmöte SFAI-UF)

Tanken med arrangemanget är, att handledare och doktorander inom svensk anestesiologi och

intensivvård ska ges möjlighet att presentera och tillsammans diskutera tidiga resultat från, eller
grundläggande planer för, vetenskapliga projekt i olika utvecklingsstadier – utan konkurrens från andra
aktiviteter och med väl tilltagen tid för återkoppling i direkt anslutning till varje presentation. Mötet
ligger, som traditionen bjuder, som ett lunch-till-lunchmöte med gemensam middag under kvällen.

Sedan flera år föregås forskningsforum av ett öppet vårmöte i delföreningen. Denna gång ligger
vårmötet onsdagen den 3 feb kl 17.00 till fredagen den 4 feb kl 10.30 med gemensam middag under
kvällen.

Detaljer och anmälan

Varmt välkommen!

Birger Axelsson
Christina Eintrei
Jakob Johansson
Miklos Lipcsey
Sven-Erik Ricksten
Eddie Weitzberg
Ola Winsö
Jonas Åkeson