Intensivvårdsstipendier 2017 : Nomineringsdags

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid den 8:e intensivvårdskursen, november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

2016 utdelades stipendier för nedanstående fyra artiklar:

• Lung Inflammation Persists After 27 Hours of Protective Acute Respiratory Distress Syndrome Network Strategy and Is Concentrated in the Nondependent Lung, Borges JB et al, Critical Care Medicine (2015)

• Maintenance of Airway Pressure During Filter Exchange Due to Auto-Triggering, Engström J et. al. Respiratory Care (2014)

• Möjliga organdonatorer missas på landsortssjukhus, Fridsen J et al. Läkartidningen (2014)

• Elevated high-sensitive troponin T on admission is an indicator of poor long-term outcome in patients with subarachnoid haemorrhage: a prospective observational study. Oras J et al. Critical Care (2016)

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna.

Mer information