Acta Foundations pris för bästa abstractpresentation

Acta Foundation delar under SFAI & AnIva-veckan ut pris för bästa abstractpresentation med en prissumma motsvarande 10 000 DKK! Stipendiaten presenteras i slutet av SFAI & AnIva-veckan av professor Michael Haney, Editor in chief, samt i SFAI-tidningen och här på hemsidan.