Aktuella disputationer

Du vet väl om att aktuella disputationer med anknytning till vår specialitet finns tillgängliga i form av spikblad under Forskning och Utveckling? Just nu är Thomas Drevhammar från Östersund aktuell att försvara sin avhandling med titeln Performance of NCPAP systems for neonatal use and development of a new system for infant resuscitation. All information hittar du i spikbladet.

Under Forskning och utveckling hittar du även övrig matnyttig information kring forskning. Om du saknar information eller har något övrigt att lägga till är du välkommen att maila vår vetenskapliga sekreterare eller webmaster.