Ansökan om SLS forskningsmedel 2019

Den 1 februari är sista dag att söka projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS både 2018 och 2019 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Utlysning av forskningsmedel 1 december 2018 – 1 februari 2019:

  • Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
  • Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning (stipendiebeloppet är 2019 höjt till 25 000 kronor/månad)
  • Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) –Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) –   Projektanslag
  • Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) – Projektanslag
  • Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) – Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) – Resebidrag till forskningsvistelse
  • SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents) – Research grant. Applicants must be members of NSCMID

Nominering till SLS priser senast 1 mars 2019
Ta även chansen att senast den 1 mars nominera någon forskande kollega eller arbetskamrat som du tycker är värd något av våra priser!
För mer information om priser kontakta Annie Melin, annie.melin@sls.se

Utlysningar av forskningsmedel: http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/

SLS priser: https://www.sls.se/vetenskap/nominera-pristagare/