Årets högtidsföreläsare vid SFAI & AnIva-veckan

Omar Alshogre, Anders Perner, Hans Flaatten och Hanna Marklund är årets högtidsföreläsare vid SFAI & AnIva-veckan i Umeå! På SFAI & AnIva-veckans kongressida kan du läsa mer om respektive föreläsare.