Årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2019

Härmed kallas alla medlemmar i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård till årsmöte. Som vanligt hålls mötet i samband med SFAI-veckan. Mötet hålls i sal R2 mellan 16.15-17.15.