KI:s och Olof Norrlanders Resestipendium

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed

Resestipendium 2015 om 70.000 SEK

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar bör äga en hög prioritet.

Stipendiet kommer att delas ut i samband med SFAI-mötet i Stockholm 21-23 september 2015.

Ansökan skickas via e-mail till ann.norberg@karolinska.se. Sista ansökningsdag: 15 maj 2015

Olof Norlanders resestipendium 2015[1]

10-miljarders-frågan

Hur kan IT-stödet förbättra vården?

Göran Petersson, prof i eHälsa vid Linnéuniversitetet, och docent i ÖNH, uppmanar på VC-mötet i Stockholm 30 jan professionen att engagera sig i IT-frågor. Och att vi ska jobba för att verksamheten ska samarbeta med IT-avdelningen när det gäller ledarskap och förvaltning av dessa frågor. Allt för att maximera möjligheterna till verksamhetsutveckling med påföljande förbättrad effektivitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet. “IT-system inom vården bör testas lika noga som läkemedel”, citat från Läkemedelsverket.
Utmaningarna inom eHälsa är stora för vården, men också möjligheterna!

IVO:s generaldirektör Gunilla Hult-Backlund tänker nytt!

På VC-mötet 30 jan berättar IVO:s generaldirektör Gunilla Hult-Backlund om sin syn på tillsynsmyndighetens uppdrag och arbete. Hon har ett extra intresse av just våra patientsäkerhetsfrågor eftersom hon har en bakgrund som narkossköterska.

IVO:s uppgifter är att arbeta för ökad patientsäkerhet och GHB är självkritisk när del gäller IVO:s och andra myndigheters åsikter som ofta lett till att sjukvårdsproblem åtgärdas med rutiner och riktlinjer och överdokumentation. Bättre kommunikation och mindre dokumentationskrav bör leda till säkrare vård. Nuvarande läge i tillsynen kan beskrivas med citatet: “Reaching the goal, but missing the point!”.
Hon tar också upp info-säkerhet som ett prioriterat ämne för IVO:s tillsyn.

Anestesi och Intensivvård är högriskverksamheter men med en låg andel negativa händelser och vårdskador. Under 2014 har IVO kommit fram till beslut i 71 enskilda klagomål, och riktar kritik mot vårdgivaren eller enskild anställd i ca en tredjedel av fallen Under samma period har IVA hanterat 50 lex Maria-ärenden.