Avropsperiod SK-kurser 2021 öppen

Avropsperioden avseende SK-kurser 2021 är nu öppen och sista svarsdag är 30 mars.
Pga rådande situation planerar man för att genomföra ytterligare en avropsperiod längre fram i vår för de kursgivare som inte haft möjlighet att svara inom utsatt tid.