Behöver du enkäten om nya arbetstidsregler till en annan e-postadress?

Är du föräldraledig eller sjukskriven, har du precis bytt arbetsgivare och inte hunnit ändra din adress eller av annat skäl svårt att komma åt den e-postadress du angivit för ditt medlemskap? Missa inte chansen att besvara vår enkät om de nya arbetstidsreglerna pga det! Hör av dig till kansli@sfai.se så hjälper vi dig!

För vissa regionanställda som använder Outlook/Office sorteras enkäten i “Andra postlådor”. Om du inte hittat den, prova att leta där och besvara den idag!

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård erfar att det läggs mycket tid och kraft för läkare, chefer och administratörer att sätta sig in i EU:s arbetstidsregler och hur de, om de införs för läkare så som avsett från och med den 1 februari 2024, kommer att påverka verksamheter, läkare och inte minst patienter. SFAI önskar därför kartlägga hur reglerna bedöms komma att påverka verksamheters kapacitet, kvalitet och patientsäkerhet, liksom medarbetares möjlighet till återhämtning, arbetsmiljö och fortbildning.

Vi har därför skickat en enkät till samtliga av våra medlemmar samt en enkät till verksamhetschefer och chefer med personalansvar inom anestesi och intensivvård, för att få en bättre bild över hur de nya reglerna faktiskt påverkar våra medlemmar och hela anestesi- och intensivvårds-Sverige. Din medverkan är otroligt värdefull och vi hoppas att du har möjlighet att ta dig tiden att besvara vår enkät!

Maja Ewert,
Ordförande Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård