Perioperative Medicine and Management (PoMM) - Now recruiting!

Do you want to learn how leading the operating theatre improves quality, patient safety, and cost effectiveness?

You can improve patient safety  and outcomes in the perioperative period through evidence based perioperative medicine and implementation science.

Call for application open from 1st June 2022.

Application deadline: October 2nd 2022.

Confirmation of acceptance November 11th 2022.

For more information and application material see SSAI website:

https://ssai.info/education/perioperative-medicine-and-management-pomm/

Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Omikronvariantens dominans och en omfattande vaccination i samhället gör att sjukligheten i covid-19 har förändrats med färre personer som drabbas av allvarlig sjukdom. Då de flesta patienter inte kommer att ha testat sig för covid-19 vid mild infektion framöver, kommer många patienter med genomgången infektion aldrig identifieras. Det är därför nödvändigt att nu uppdatera de rekommendationer som tidigare publicerats avseende covid-19 och kirurgi.

SLS: State of the Art Covid-19

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner presenterar Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19.

Nu samlar vi läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården till årets viktigaste fortbildning om Covid-19. Vad vet vi? Vad har vi lärt oss? Vad gör vi nästa gång en pandemi drar fram över världen?

Välkommen till ”State of the Art Covid-19” den 15-16 december 2020
Ett webbaserat vetenskapligt möte med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset samt diskussionsforum i regi av olika sektioner inom SLS.

Mötet erbjuder även möjlighet till presentation av egna forsknings- och utvecklingsprojekt från svenska forskargrupper.

VAR & NÄR: Mötet är digitalt och äger rum den 15-16 december 2020.
MÅLGRUPP: Mötet vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården.
ANMÄLAN & ABSTRAKT: Anmälan och möjlighet att skicka in abstrakt öppnar i mitten av oktober.
KONTAKTPERSONER:
Sophie Palmquist-Klockhoff, SLS projektledare program@sls.se
Lars-Magnus Andersson, Ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen
lars-magnus.andersson@vgregion.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner.

intubateCOVID

Välkomna att delta i det internationella multicenterprojektet intubateCOVID som syftar till att beskriva luftvägshantering hos patienter infekterade med covid-19 samt användande av skyddsutrustning i samband med detta (intubatecovid.org). Studien är för Sverige godkänd av etikprövningsnämnden. Information om projektet och samtycke finner ni bifogat nedan.

Deltagande godkänns först av verksamhetschefen genom mail till malin.jonsson.fagerlund@ki.se och därefter kan ni registrera er luftvägshantering av patienter infekterade med covid-19.

 

/Malin Jonsson Fagerlund, Nationell Koordinator & Annette Nyberg, Ordf SFAI

Inställda kurser/möten (Covid-19)

SFAIs styrelse följer händelseutvecklingen kring Covid-19 och kommer att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionerna ger. Riktlinjer uppdateras dagligen och skiljer sig ibland åt mellan olika regioner, varför vi inte ger några rekommendationer utan hänvisar till dessa. Några regioner har redan tagit beslutet att ställa in alla utbildningar och resor.

SFAI ställer in alla möten och kurser fram till den 30/6.

SFAI uppdaterar fortlöpande informationen då vi vet mer.

Organisationskommittén för SFAI-veckan och SFAIs styrelse har flyttad SFAI-veckan till 2.-4-februari 2021. (https://mkon.nu/sfai-veckan20)

 

Nomineringsdags till intensivvårdsstipendier 2020 (Svenska Intensivvårdssällskapet)

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid den 9:e intensivvårdskursen, november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

2019 utdelades stipendier för nedanstående två artiklar:

 

Årets bästa experimentella artikel inom intensivvård:

Abdominal organ perfusion and inflammation in experimental sepsis: a magnetic resonance imaging study

Marchesi S, Ortiz-Nieto F, Ahlgren KM, Roneus A, Feinstein R, Lipcsey M et al. In., vol. 316:1, s. G187-G196: American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology; 2019.

 

Årets bästa kliniska artikel inom intensivvård

Development of an ICU discharge instrument predicting psychological morbidity: A multinational study

Milton A, Schandl A, Soliman IW, Meijers K, van den Boogaard M, Larsson IM et. Al. In., vol. 44:12, s. 2038-2047: Intensive Care Med; 2018.

 

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna.

 

Innehåll
Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i intensivvårdskursen.

Natur
Till stipendiat utses första författaren till den under föregående kalenderår (1 maj 2019 – 30 april 2020) publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartikeln med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering
Nominering sker via e-mail till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se

Deadline för nominering är 20 maj. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapport
Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.