Påminnelse abstracts till SFAI & AnIva-veckan

Ta chansen att delta aktivt genom att skicka in ditt abstract till årets kongress den 18-20 september. Alla godkända abstracts kommer att presenteras som digitala posters som rullar under hela veckan. Varje poster kommer också att presenteras under en modererad postersession. Abstractinlämningen är öppen fram till och med den 15 maj. Läs om hur du utformar ditt abstract här och klicka på knappen längre ner för att skicka in ditt abstract.

Anmäl dig till årets kongress

Anmälan till årets SFAI & AnIva-vecka är öppen så anmäl dig redan nu för att säkra din plats till kongressen. Du har möjlighet att anmäla dig till en reducerad avgift fram till och med den 30 juni.

Varmt välkommen! 

Jesper Johnsson, kongressamiral

Tillsammans med den lokala kommittén:
Martin Annborn, Ola Rosén, Johanna Broman, André Lennartsson, Camilla Edvinsson, Christina Persson, Victor Widborg, Monika Krynell, Niklas Nielsen, Martin Johansson, Peter Bentzer, Maria Nelderup, Eva Johansson, Amanda Bäckström, Lena Ekstav-Lilja och Emma Nylander-Rosin

Olof Norlanders resestipendium 2024

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed Resestipendium 2024 om 100 000 SEK.
Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte.

Resultat av enkätundersökning om arbetstidsregler: stor oro för sämre återhämtning, ökade kostnader och enorm tidsåtgång

Resultaten av SFAIs enkätundersökning som genomfördes under hösten publiceras nu. Sammanfattningsvis är bilden ganska dyster inför omställningen som nu slår igenom: många befarar minskade operations- och intensivvårdsresurser, sämre återhämtning, minskade möjligheter till stabil och högkvalitativ ST-utbildning, försämrade möjligheter till fortbildning för specialistläkare och ökade personalkostnader tillsammans med en enorm, oöverskådlig tidsåtgång. Läs mer om resultaten i enkätsammanställningen: Stora konsekvenser av strängare arbetstidsregler

För frågor angående enkäten eller resultaten, kontakta styrelsen på styrelsen@sfai.se

Abstracts, early registration och workshops ESAIC/Euroanaesthesia 2024

Submit your abstract before 13th December 2023 and join the largest and most influential annual event in anaesthesiology and intensive care!

Free Registration and travel grant for ESAIC Trainees: Complimentary registration and 300€ travel grant will be awarded to the Trainees who submitted the best ranked Abstracts. Only trainees in good standing with their ESAIC membership* for 2024 are eligible. The selected presenters will be contacted by the ESAIC headquarters in due course. Don’t miss out and submit your abstract today!

Early registration for Euroanaesthesia 2024 is ongoing!

The three-day programme follows the tradition of engaging scientific abstract presentations, educational sessions, and cutting-edge lectures on anaesthesiology and intensive care. It promises to be a memorable congress.

Take advantage of membership benefits and early rates!

As in previous years, the onsite congress features a variety of engaging activities, including small-group hands-on Workshops, a Simulation Lab, and Serious Games. These interactive sessions offer participants a dynamic platform to apply, learn, and refine their knowledge and skills in a collaborative environment.

These activities are available upon pre-registration with limited capacity for onsite delegates only! Don’t miss out and check the detailed programmes.

Välkommen till Svensk Dagkirurgis årliga möte i Göteborg!

Välkomna till Göteborg och Svensk Dagkirurgis årliga möte den 23-24 maj 2024! Vi ser fram emot två fullspäckade dagar för alla inom den dagkirurgiska vårdkedjan. Missa inte chansen att lära dig mer om hur vi kan ta oss an framtidens utmaningar med fler äldre och allt sjukare patienter i dagkirurgi men även mer om Barnanestesi och förstås vår Högtidsföreläsare Agnes Wold. För mer detaljer se programmet här.