Covid-19 och försenad specialistansökan

KVAST har uppmärksammat den konsekvens av pandemin som nu inställda kurser föranleder tyvärr resulterar i att en del ST-läkare inom planerad tid inte kan skicka in sin specialistansökan. I dagsläget så har vi inga andra lösningar än att invänta första bästa tillfälle för att uppnå de mål inom bland annat specialanestesi som behövs för att bli godkänd som specialist.

Specialisttjänstgöringen är minst 60 månader och alla kompetenser ska vara uppfyllda enligt SOSF 2015:8.

Vår rekommendation är därför att man skickar in sin ansökan när dessa är uppfyllda genom klinisk tjänstgöring eller kurs om så kräver enligt målbeskrivningen, oavsett om det under rådande förhållanden med Covid-19 tagit längre tid. Om av SFAI ej tidigare publicerad kurs genomförs bör man beakta att innehållet i kursen skall stämma mot innehållet under respektive delmål i Utbildningsboken. Exempelvis webbaserade kurser inom delmål 11 (specialanestesi och intensivvård) skall således innehålla både anestesi och intensivvård för att vara intygsgrundande för delmålet.

Det är kursgivares ansvar att planera kurser via digitala verktyg om så är möjligt.