Dags för programförslag till SFAI & AnIva-veckan 2024

SFAI & AnIva-veckan 2024 hålls i Helsingborg och programportalen är nu öppen! Var det något du önskade mer av, saknade eller har tänkt vore ett bra inslag på SFAI & AnIva-veckan? Sista dag att lämna in ditt programförslag är den 7 december. Förslaget behöver inte vara färdigt men ju mer genomarbetat det är desto större är chansen att det kommer med!

Läs mer och lämna ditt förslag via Programportalen här: https://www.mkon.nu/sfai__aniva-veckan_2024 

Instruktioner för anmälan av programpunkter: https://mkon.nu/sfai__aniva-veckan_2024/instruktioner