Nyheter

Här kommer hösthälsningar och kort nyhetsbrev från ETOS.

Vi förbereder oss som bäst på ett internat i Stockholm 1-2 december.
Där kommer vi bland annat att slutföra planering av inslag till programportalen för SFAI  & AnIVA veckan 2023 i Umeå. Där återfinns förstås kursen i Etik och det viktiga svåra samtalet, och en hel del annat spännande!

Vi är glada över att samverka med både SIS och SYA mer organiserat under hösten. Det känns viktigt att diskutera etiska frågeställningar tillsammans med andra delföreningar. ETOS ingår också i en arbetsgrupp för framtagandet av ett helt nytt dokument avseende perioperativa behandlingsbegränsningar.

Titta i nästa nummer av SFAI-tidningen information om alla våra aktiviteter under SFAI  & AnIVA veckan.

Som vanligt får ni gärna kontakta oss om ni har frågor, synpunkter eller idéer om vad ETOS ska arbeta med.

Hälsningar
Eva


Årsmöte för ETOS: ETikdelförening inOm SFAI

Årsmötet hålls i samband med SFAI-veckan i Uppsala

Lokal K2 (Digitalt deltagande via denna länk)
Tid 15 Sept 2022, 17-18

Dagordning ETOS årsmöte 2022


ETOS Hybridinternat i Näsåker 9-11 maj 2022

Nu har delföreningen ETOS (delförening för ETik inOm SFAI) funnits i nio månader och vi har diskuterat om vi följer de visioner vi haft och om vi arbetar mot rätt mål. Ett av våra mål har varit att öka engagemang för och medvetenheten om etikfrågor. Det har vi delvis uppnått genom medverkan i SFAI:s mediagrupp.

Vi konstaterar att vi har arbetat hårt med SFAI- & AnIva-mötet i september, vilket var vår avsikt. Under mötesveckan kommer vi att erbjuda en förkurs i etik och svåra samtal och ett symposium som kommer att fokusera på resursbrist inom intensivvården ur olika perspektiv och vad den gör med oss som medarbetare. Vi organiserar även ”Lunch med en expert” som handlar om DCD.

Under internatet har vi arbetat med etikdelen i nya utbildningsboken på uppdrag av KVAST. En av våra målsättningar är att texten skall vara ett handfast stöd för ST-läkare och handledare.

Arbetet med strukturen på hemsidan fortsätter, här är målet att den skall vara intressant och lättöverskådlig med uppdaterad information.

Ett välkommet andningshål i tankearbetet har varit att under internatet få mata de nyfödda lammen på gården.

Under våren har vi blivit tillfrågade att bidra till exempel med den nya utbildningsboken och andra riktlinjer. För liknande uppgifter vill vi gärna starta arbetsgrupper och behöver ert engagemang!

Hör av er till någon i styrelsen vid intresse.

På kvällarna framför brasan finns det utrymme för reflektion, bland annat tänker vi tillbaka på våra COVID-erfarenheter. Under SFAI- & AnIva-veckan kommer vi att vara värdar för en konstutställning, där vi välkomnar era bidrag i form av bilder, filmer eller skrivet material. Tanken är att den skall ge utrymme för hågkomst, eftertanke, framåtblick.