Om ETOS

Medlemsbrev 1, jan 2022

Till dig som är medlem i den nybildade delföreningen för Etik inom SFAI.

God fortsättning på det nya året!

Här kommer den första rapporten från styrelsen.
Den 23 september 2021 konstituerades delföreningen, under SFAI mötet i Örebro. Ordf är Eva Hannerz Schmidtke, se sep info för hela styrelsen.
Vi har hunnit ha ett kort fysiskt möte på plats i Örebro, samt två digitala styrelsemöten under hösten.
Styrelsen fick frågan från SFAI:s styrelse att ge förslag på en person att nominera till Läkarförbundets etik och ansvarsnämnd, ett treårigt uppdrag. Styrelsen valde att nominera Eva Hannerz Schmidtke.
Styrelsen har också fått frågan att föreslå en person att nominera till Svenska Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik.
Vi har diskuterat visioner och mål för det närmaste året. Ett tydligt mål är att samordna och inspirera till sessioner under SFAI veckan i Uppsala under september 2022. I detta ingår både utbildning samt forskning inom området. Detta har lett till flertalet programförslag i programportalen för mötet.
I egenskap av ordförande har jag blivit kontaktad av socialstyrelsen i samband med en utredning av etiska frågeställningar i samband med organdonation.
Vi önskar också stimulera att ett nätverk växer fram inom SFAI, där vi kan utbyta goda exempel på vad som fungerar väl mellan olika kliniker samt att dela med oss av material, mm. Samarbete med andra specialitetsföreningar och organisationer finns också med, till exempel kirurgiska sådana. Slutligen vill vi givetvis inventera era önskemål; vilka frågor är viktigast just nu, vilka beslut är svårast. Vilka önskemål och förhoppningar finns avseende insatser från delföreningen?
Att bli medlem i delföreningen är enkelt, det är bara att kryssa i en ruta vid inbetalning av den vanliga medlemsavgiften. Medlemskapet i delföreningen är kostnadsfritt 2022. Det går väldigt bra att meddela någon av oss i styrelsen också. Vi hoppas på att få ännu fler medlemmar, för att kunna visa hur stort intresse det finns för dessa frågor inom SFAI
Hemsidan skall uppdateras under våren, låt oss gärna veta vilken information ni skulle vilja se där.
Tveka inte att kontakta oss! Vi ser fram emot ett spännande år.

Hälsningar från styrelsen

via Eva Hannerz Schmidtke eva.schmidtke@akademiska.se