Styrelse

Ordförande Eva Hannerz Schmidtke
Bitr Överläkare, Uppsala
Vice ordförande  Mattias Schindele
Överläkare, Östersund
Sekreterare  Helena Toss
Specialistläkare, Umeå
Kassör Johan Petersson
Överläkare, Solna
Ledamöter Karolina Persson
Specialistläkare, Lund
 Sonia Sundqvist
Överläkare, chefläkare, Skellefteå
Claes Frostell
Överläkare, Professor, Stockholm
 
Valberedning Dag Lundberg
Professor emeritus, Lund
Torsten Gordh
 
Lekmannarevisor Gunnar Strandberg
Specialistläkare, Uppsala