Styrelse

Ordförande Eva Hannerz Schmidtke
Bitr Överläkare, Uppsala
Vice ordförande  Mattias Schindele
Överläkare, Östersund
Sekreterare Karolina Persson
Specialistläkare, Lund
Kassör Johan Petersson
Överläkare, Solna
Ledamöter  Helena Toss
Specialistläkare, Umeå
 Sonia Sundqvist
Specialistläkare, chefläkare, Skellefteå
Claes Frostell
Överläkare, Professor, Stockholm
 
Valberedning Dag Lundberg
Professor emeritus, Lund
Jonna Sjöberg Lindeblad
Specialistläkare, Göteborg
 
Lekmannarevisor Gunnar Strandberg
Specialistläkare, Uppsala