Styrelse

Ordförande Eva Hannerz Schmidtke
Bitr Överläkare, Uppsala
Vice ordförande  Mattias Schindele
Överläkare, Östersund
Sekreterare  Helena Toss
Specialistläkare, Umeå
Kassör Johan Petersson
Överläkare, Solna
Ledamöter Märit Halmin
Biträdande överläkare, Södersjukhuset
Maria Ehlin Kolk
Specialistläkare, Mora
Adriana Miclescu
Överläkare, Uppsala
 
Valberedning Torsten Gordh Jr, Uppsala
Claes Frostell, Stockholm
 
Lekmannarevisor Gunnar Strandberg
Specialistläkare, Uppsala