Hyperbarmedicinska enheter i Sverige

Nås via SOS Alarm (112) eller sjukhusväxel:

  • Karolinska Universitetsjukhuset Solna, Stockholm 08-517 700 00
  • Sunderby Sjukhus, Luleå -ej beredskap, f.n. ”vilande” 0920-28 20 00
  • Blekingesjukhuset Karlskrona 0455-73 10 00
  • Helsingborgs Lasarett -ej beredskap 042-40 60 00
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg 031-343 40 00
  • NU-sjukvården, Uddevalla 010-473 81 00