Kontaktpersoner

SFAI:s referensgrupp för Hyperbarmedicin består av följande medlemmar:

  • Nicklas Oscarsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg, ordförande
  • Michael Nekludov, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
  • Anders Kjellberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
  • Ylva Karlsson, Blekingesjukhuset Karlskrona
  • Johan Douglas, Blekingesjukhuset Karlskrona
  • Olaf Gräbel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg
  • Lars Spetz, NU-sjukvården, Uddevalla
  • Folke Lind, Stockholm, adjungerad