Om Delföreningen

Årsmöte delföreningen Hyperbarmedicin

Datum: Torsdagen den 15 september 2022
Tid: kl. 17:00-17:45
Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Möteslokal: K5

Möjlighet till deltagande på distans kommer att finnas, länk skickas senare.

Varmt välkommen till årsmöte för Svensk Förening för Hyperbarmedicin (tidigare SFAIs referensgrupp) som hålls i samband med SFAI-veckan i Uppsala. Föreningen är fortfarande i sin formativa fas och årsmötet är ett utmärkt tillfälle att träffa andra kollegor som är intresserade av Hyperbarmedicin och diskutera/påverka hur vi ska arbeta framöver. Vill du lägga fram ett förslag under årsmötet skickas det till stina.gabrielsson@vgregion.se, senast 1 september.

SFHMs styrelse vill också passa på att göra reklam för vårt symposium på fredagen den 16/9 kl 13.10-14.40,
Vi ses på SFAI-veckan, årsmötet och HBO-symposiet!

Dagordning årsmöte 2022 SFHM


Hyperbarmedicin är en klinisk subspecialitet där sjukdomar och akuta tillstånd behandlas i en tryckkammare. Under behandlingen andas patienten oxygen (O2) under ett högre tryck än normalt atmosfärstryck, ofta 240 – 280 kPa, så kallad hyperbar oxygenbehandling (HBO). Andra tryck och gasblandningar kan användas.

Svensk förening för Hyperbarmedicin är en intresseorganisation för de som arbetar med hyperbarmedicin i Sverige. Styrelsen består av representanter för HBO-enheter i landet.

 

Svensk förening för Hyperbarmedicin

  • utarbetar och uppdaterar SFAI:s riktlinjer inom HBO
  • bistår med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper
  • verkar aktivt inom nationella och internationella föreningar/ organisationer