Om Delföreningen

Hyperbarmedicin är en klinisk subspecialitet där sjukdomar och akuta tillstånd behandlas i en tryckkammare. Under behandlingen andas patienten oxygen (O2) under ett högre tryck än normalt atmosfärstryck, ofta 240 – 280 kPa, så kallad hyperbar oxygenbehandling (HBO). Andra tryck och gasblandningar kan användas.

Svensk förening för Hyperbarmedicin är en intresseorganisation för de som arbetar med hyperbarmedicin i Sverige. Styrelsen består av representanter för HBO-enheter i landet.

 

Svensk förening för Hyperbarmedicin

  • utarbetar och uppdaterar SFAI:s riktlinjer inom HBO
  • bistår med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper
  • verkar aktivt inom nationella och internationella föreningar/ organisationer