Om Delföreningen

Hyperbarmedicin är en klinisk subspecialitet där man behandlar sjukdomar och akuta tillstånd i en tryckkammare vid högre tryck än normalt atmsofärstryck (>1bar=100kPa). Patienten andas oxygen (O2) vid ett tryck av 2,4 – 2,8 bar, s.k. hyperbar oxygenbehandling (HBO). Andra tryck och gasblandningar kan användas.

Referensgruppen för Hyperbarmedicin består av medicinskt ansvariga från respektive aktiv HBO enhet i Sverige. Gruppen kan kompletteras med erfarna specialister, oavsett specialitet, förutsatt att de är medlemmar i SFAI. Ordförande utses inom gruppen. Möte skall hållas minst en gång per år samt vid behov.

Delföreningen Hyperbarmedicin

  • utarbetar och uppdaterar SFAI:s riktlinjer inom HBO
  • bistår med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper
  • verkar aktivt inom nationella och internationella föreningar/ organisationer

Kallelse till Årsmöte i SFAIs delförening för Hyperbarmedicin

Datum: torsdagen den 23 september
Tid: kl. 17:05-18:00
Plats: Conventum Kongress Örebro
Möteslokal: Annonseras inom kort, vg se hemsida eller app.

 

Möjlighet till deltagande på distans kommer att finnas, mer information framöver.

Varmt välkommen till årsmöte för SFAIs delförening för Hyperbarmedicin (tidigare SFAIs referensgrupp) som hålls i samband med SFAI-veckan, i Örebro. Delföreningen är fortfarande i sin formativa fas och årsmötet är ett utmärkt tillfälle att träffa andra kollegor som är intresserade av Hyperbarmedicin och diskutera/påverka hur vi ska arbeta framöver.

 

Vi vill också passa på att göra reklam för vårt symposium på torsdagen den 13/9 kl 8-9,

Vi ses på SFAI-veckan, årsmötet och HBO-symposiet!

Dagordningen hittar du här