Styrelse

Ordförande Anders Kjellberg (1 år)
08-51775212
anders.kjellberg@sll.se

Vice Ordförande Louise Sameby (2 år)
Kassör Ylva Karlsson (1 år)
Sekreterare Stina Gabrielsson (2 år)
Övrig ledamot Johan Douglas (2 år)
Övrig ledamot Vakant
Styrelserevisorer Ej behov i nuläget
Valberedning Olaf Gräbel, ledamot. Styrelsemedlemmar nomineras av HBO-enheter.