Operationsledningsmöte

 

Operationsledningsmöte Såstaholm 11-12 maj 2017

 

Årets Operationsledningsmöte var det 10:e i rad. Vi samlades 115 personer på Såstaholm och lyssnade på intressanta och inspirerande föreläsare.

Nationalekonom Stefan Fölster “flippade” sjukvård. Catharina Lundgren från Kristianstad och Pelle Gustafson, LÖF, deltog i en session om patientsäkerhet och vårdprocesser utifrån patienter med höftfraktur. Paret Savage förmedlade evidensbaserat ledarskap och Gunnar Enlund analyserade SPOR-statistik tillsammans med bland annat Ulf Tingnert från Kalmar. Bengt Cederlund visade oss en utmärkt och unik analys av operationsventilation. Tomas Block gav oss välgrundad och evidensbaserad kunskap om preoperativ triagering och resultat av uppföljning av VERAS från St Göran. Claes Jönsson, SKF, Martin Holmer, SFAI, Rainer Dörenberg och Gunnar Enlund, båda från Uppsala, debatterade ledning av en operationsavdelning.

Se länkade föreläsningar nedan. Vi har också bifogat information från Socialstyrelsen, utdrag ur PDL och SOU, vilket ligger till grund för styrelsens arbete med Perioperativa riktlinjer.

Styrelsen inbjuder till Operationsledningsmöte 2018 och vi ber er observera att datumen har ändrats på grund av dubbelbokning av lokalen. Mötet kommer att hållas den 31/5-1/6 2018.

 

Helena Krook, ordförande                                 Gunnar Enlund, mötesarrangör

 

 

Program 11-12 maj

Torsdag 11/5

Patientfall höftfraktur

Checklistor och kommunikation, Pelle Gustafson

Vårdprocess höftfrakturer, Catharina Lundgren

Flippa sjukvård, Stefan Fölster

Evidensbaserat ledarskap, Carl och Mairi Savage

Effektiv operationssjukvård, Lena Pettersson

Sent strukna operationer, Ulf Tingnert, Gunnar Enlund

Årsmöte, protokoll

Fredag 12/5

Reflektioner efter ombyggnad i Gävle, John Mälstam

Preoperativ triagering, Tomas Block

Multimodal perioperativ handläggning, Tomas Block

Styrelsen informerar

Nya riktlinjer angående läkemedelshantering

Nya direktiv från Socialstyrelsen gällande läkemedelshantering

Underlag för uppföljning av patientjournal, PDL

Underlag för uppföljning av patientjournal, SOU 2014:23

Tre nyanser av rent, Bengt Cederlund

Hur leds en operationsavdelning i Tyskland?  Rainer Dörenberg

Vem ska leda en operationsavdelning?  Claes Jönsson

Vem ska leda en operationsavdelning?  Martin Holmer

Vem ska leda en operationsavdelning?  Gunnar Enlund