Verksamhetsberättelser

Arbete pågår för närvarande med uppdatering av riktlinjerna för HBO-behandling i Sverige.

Medverkar i fakulteten som arrangerar medicinsk fortbildning (nationell dyk- och hyperbarmedicinska kursen) för läkare och sjuksköterskor som direkt eller indirekt arbetar med patienter som är i behov av HBO-behandling.

Deltar aktivt i flera internationella organ (EUBS, UHMS, SPUMS ECHM etc) som verkar för en fortsatt vetenskaplig utveckling och kunskapsspridning inom det hyperbarmedicinska fältet.