Kontakt

Helena Krook,Ordförande

Öl, Medicinskt ansvarig läkare Operation

Helena.Krook@regionostergotland.se
Anestesi- och Intensivvårdskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 85 Norrköping
Vxl 010-104 00 00
Mobil +46 72-515 05 60