Kontakt

Helena Krook,Ordförande

Öl, Medicinskt ansvarig läkare Operation

Helena.Krook@regionostergotland.se
Anestesi- och Intensivvårdskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 85 Norrköping
Vxl 010-104 00 00
Mobil +46 72-515 05 60

Gunnar Enlund, Kassör och kursledning

Öl, ML Accessmottagningen
Projektledare för verksamhetsanpassning av Orbit 5
gunnar.enlund@gmail.comgunnar.enlund@akademiska.se
AnIva, Akademiska sjukhuset, 75135 Uppsala
Mobil +46 70-6644311