Om delföreningen

Om delföreningen

Delföreningen för Operationsledning har funnits sedan 2007 och fokuserar på operationslednings-frågor för att främja utveckling och samarbete inom svensk operationssjukvård. Arbetet inkluderar även patientsäkerhet och kompetensfrågor utifrån ett ledningsperspektiv.

Föreningen arrangerar ett årligt vårmöte som sedan flera år är förlagt till Såstaholm Hotell och Konferens strax norr om Stockholm. Återkommande ämnen är produktion och produktionsplanering, kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar. I samband med mötet hålls också föreningen årsmöte. Operationsledningsmötet 2019 är bokat på Såstaholm 23-24 maj. Liksom förra året finns plats för ett ökat antal deltagare.

Var god se under Operationsledningsmöte.

Styrelsen 2016/17 utgörs av:
Helena Krook (Norrköping) ordförande, Gunnar Enlund (Uppsala) kassör, Annette Nyberg (Alingsås) sekreterare, Eva Oddby-Muhrbeck (Danderyd), Lars Gillberg (Kristianstad), Anders Larsson (Gävle), Charlotta Adin Bergkvist (Västerås).

 

 

Kontakt
Helena Krook, Ordförande

Öl, Medicinskt ansvarig läkare Operation
Helena.Krook@regionostergotland.se
Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset,601 85 Norrköping
Vxl 010-104 00 00          Mobil +46 72-515 05 60

Gunnar Enlund, Kassör och kursledning

Öl, ML Accessmottagningen
Projektledare för verksamhetsanpassning av Orbit 5
gunnar.enlund@gmail.comgunnar.enlund@akademiska.se
AnIva, Akademiska sjukhuset, 75135 Uppsala
070-6644311