Om delföreningen

Om delföreningen

Delföreningen för Operationsledning har funnits sedan 2007 och fokuserar på operationslednings-frågor för att främja utveckling och samarbete inom svensk operationssjukvård. Arbetet inkluderar även patientsäkerhet och kompetensfrågor utifrån ett ledningsperspektiv.

Föreningen arrangerar ett årligt vårmöte som sedan flera år är förlagt till Såstaholm Hotell och Konferens strax norr om Stockholm. Återkommande ämnen är produktion och produktionsplanering, kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar. Se tidigare program under rubriken Operationsledningsmöte. I samband med mötet hålls också föreningen årsmöte.

Styrelsen från årsmötet 2024 utgörs av:
Helena Krook (Vrinnevisjukhuset Norrköping) ordförande, Ingrid Östlund (Skånes universitetssjukhus Lund) skattmästare, Eva Oddby-Muhrbeck (Danderyd sjukhus), Charlotta Adin Bergkvist (Operationskliniken, Västmanlands sjukhus i Västerås) sekreterare, Per Möller (Alingsås lasarett), Elin Enfält (Gävle sjukhus), Julian Rex (Östersunds sjukhus), Randolph Schnorbus (Göteborg)

 

 

Kontakt
Helena Krook, Ordförande

Öl, Medicinskt ansvarig läkare Operation
Helena.Krook@regionostergotland.se
Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset,601 85 Norrköping
Vxl 010-104 00 00          Mobil +46 72-515 05 60