Om delföreningen

Om delföreningen

Delföreningen för Operationsledning har funnits sedan 2007 och fokuserar på operationslednings-frågor för att främja utveckling och samarbete inom svensk operationssjukvård. Arbetet inkluderar även patientsäkerhet och kompetensfrågor utifrån ett ledningsperspektiv.

Föreningen arrangerar ett årligt vårmöte som sedan flera år är förlagt till Såstaholm Hotell och Konferens strax norr om Stockholm. Återkommande ämnen är produktion och produktionsplanering, kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar. I samband med mötet hålls också föreningen årsmöte. Operationsledningsmötet 2019 genomfördes på Såstaholm 23-24 maj, v g se protokoll årsmöte nedan och program och föreläsningar finns under rubriken Operationsledningsmöte.

Styrelsen från årsmötet 2019 utgörs av:
Helena Krook (Vrinnevisjukhuset Norrköping) ordförande, Andreas Wiklund (St Göran Stockholm) skattmästare, Annette Nyberg (Alingsås lasarett), Eva Oddby-Muhrbeck (Danderyd sjukhus), Charlotta Adin Bergkvist (KS Huddinge) sekreterare, Per Möller (Alingsås lasarett), Elin Enfält (Gävle sjukhus)

 

 

Kontakt
Helena Krook, Ordförande

Öl, Medicinskt ansvarig läkare Operation
Helena.Krook@regionostergotland.se
Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset,601 85 Norrköping
Vxl 010-104 00 00          Mobil +46 72-515 05 60