Operationsledningsmöte

Operationsledningsmöte på Såstaholm 23-24 maj 2019

Förberedelserna för kommande möte är i full gång. Idéerna är många och vi har som vanligt tagit intryck av fjolårets utvärderingar.

Vi behöver förebilder och inspiration till gott och hållbart ledarskap och har bett Carolina Samuelsson, Verksamhetschef för Intensiv- och Perioperativ vård vid Skånes Universitetssjukhus om hjälp.

Stefan Hauptig, Öl Anestesi och entreprenör i Oslo, föreläser om hur kultur och förväntningar påverkar ledarskapet.

Vi har bjudit in Sven-Erik Gisvold, professor emeritus och tidigare chefredaktör för ACTA. Sven-Erik har en mycket bred klinisk erfarenhet och är också politiskt engagerad i hälsodebatten i Norge. Han är styrgruppsmedlem för SSAI-kursen PeriOperative Medicine and Management (POMM) och är mycket intresserad av utvecklingsfrågor.

Engagerade medarbetare från Uddevalla, St Göran och Nyköping berättare om positiva effekter av förbättringsarbeten.

Styrgruppen för POMM kommer att redogöra för ämnet, den högintressanta SSAI-kursen med samma namn och ge exempel på hur man implementerar förbättringar i verksamheten.

Värdeskapande hälsoekonomi á la Martti Kekomäki, intressanta utdata från SPOR, pilotresultat av digital uppföljning efter kirurgi i Gävle, och hur vi engagerar våra medarbetare i IT-utvecklingen är ytterligare ämnen under vår två-dagarskonferens.

Årsmöte kommer att hållas under torsdagen.

 

Program Såstaholm:  https://sfai.se/wp-content/uploads/2019/01/190128-Program-Såstaholm.doc

Operationsledningsmötet är nu fullbelagt!

 

 

/Styrelsen för SFAI´s delförening Operationsledning