Operationsledningsmöte

Operationsledningsmöte måndag-tisdag 16-17 maj 2022

 

I år var det 15:e året som vi samlades för att utbyta idéer om hur vi ska få våra operationsavdelningar att fungera på bästa sätt. Intressanta presentationer av hög kvalitet följdes av diskussioner och nätverkande. Vi njöt också alla av den fantastiska miljön på Såstaholm.

Måndagens möte fokuserade på vårt gemensamma uppdrag att minska operationsköerna och möjligheterna vi har att nå målen. Hur kan vi effektivt använd tillsatta medel när vi har brist på personal? Vad kan vi göra för att attrahera och behålla personal? Vilket stöd får vi och vem kontrollerar att medlen används effektivt? Gunnar Enlund – SPOR, Emma Spak – SKR och Erik de Geer tf Analyschef i Region Dalarna tillsammans med Lars Norberg – UCR gav oss olika vinklingar i ämnet.

Martin Holmer, ordförande i NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation redovisade en enkät med frågor till verksamhetschefer och ledare för operationsverksamheten angående erfarenheter av vilka faktorer som påverkar personaltillgången inom svensk operationssjukvård.

Dagen avslutades med årsmöte för delförening operationsledning och en mycket god och trevlig middag.

Tisdag förmiddag handlade om prehabilitering/preoperativ optimering vilket presenterades av Carl Johan Sundberg, professor Fysiologi KI och Klas Pekkari, kirurg Danderyd.

På eftermiddagen lyssnade vi till tre mycket intressanta presentationer om vårdens klimatpåverkan och möjligheterna att bidra till en positiv klimatutveckling. Per Rosander intern miljöstrateg VGR med omfattande kunskap om bland annat plastens klimatpåverkan, Peter Bentzer ÖL, Professor Anestesi och Intensivvård Lund som nyligen tilldelats Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris och Johanna Albert ÖL Anestesi och Intensivvård Danderyd som driver pilotprojekt med återvinning av plastförkläden.

Tisdagen avslutades med en mycket intressant föreläsning av Per Möller, Öl och Medicinsk rådgivare Alingsås, om att minska läkemedelsspill på operation.

Nästa möte planeras den 22-23 maj 2023 – save the date!

 

//Styrelsen för SFAI´s delförening Operationsledning

Kontaktperson: ordförande helena.krook@regionostergotland.se

 

Här nedan finns program program och föreläsningar från årets möte. Det finns också program från operationsledningsmöten 2016-2021 och om någon önskar kan föreläsningar delas.