Operationsledningsmöte

Operationsledningsmöte på Såstaholm 23-24 maj 2019

Operationsledningsmötet genomfördes i den fantastiska miljön på Såstaholm och bjöd på intressanta föreläsningar och goda exempel på lyckade projekt kopplade till operationsledning runt om i landet. Deltagarnas öppenhet möjliggjorde det viktiga nätverkande vi ser inspirerar det dagliga arbetet på hemmaplan.

Program (föreläsningarna finns i sin helhet nedan)

 • Mennesket är ingen Toyota, Sven-Erik Gisvold, professor emeritus Trondheim

 • Efter att något allvarlig har hänt – hur beter vi oss då? Sven-Erik Gisvold

 • Gröna korset i Uddevalla – framgångsrikt patientsäkerhetsarbete, Louise Peterson, Anita Svanström Tisell vårdutvecklare, Lars Spetz öl

 • Teamarbetet förbättrade operationsflödet –om gallprocessen, Jenny Jansson, VEC, och Niklas Heijbel, Öl, Capio St Göran AB

 • Ledarskap vid dagkirurgi – kultur och förväntningar, Stefan Hauptig, Avdelningsöverläkare Anestesi och Entreprenör, Oslo

 • Akutprio inom två timmar i Nyköping – från skamvrå till succé! Anders Samuelsson, VC AnOpIva, Lasarettet i Nyköping

 • Health economics – Producing value for the patient, Martti Kekomäki, Professor Helsingfors universitet

 • PROM i Gävle – digital uppföljning efter kirurgi, Anders T Larsson, Öl Gävle

 • Hur farligt är det att opereras i Sverige idag? Vad visar utdatarapporterna i SPOR? Gunnar Enlund, Öl Akademiska Uppsala, SPOR-styrelsemedlem

 • Hur får vi med medarbetare på den digitala transformationen? Peter Graf VD Tiohundra, Norrtälje, ÖNH läkare

 • Hur leda och hur tänka för att skapa patientvärde av sjukhusets operationskapacitet, Carolina Samuelsson, tidigare VC Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitets Sjukhus

 • Perioperative Medicine and Management – från idé till verklighet, Andreas Wiklund, Överläkare, Med dr. Flödesledare Ortopedi, Capio St. Göran, Stockholm

 • Mitt PoMM-prosjekt: Improving outcomes for elderly patients in emergency abdominal surgery, Elin Aakre, Seksjonsoverlege, Hauklands universitetssjukhus, Bergen, Norge

 • POMM-kursen- som att hoppa från 5:an och landa i en trampolin, Marja Lindqvist, Funktionsenhetschef, NKS, Stockholm

 

Styrelsen informerad om den nu färdiga revisionen av Riktlinjer för perioperativt arbete som publiceras tillsammans med övriga riktlinjer.

Under årsmötet valdes tre nya styrelsemedlemmar och första steget mot en revision av delföreningens stadgar – koordinerade till SFAI´s stadgar – röstades igenom.

I samband med mötet tackades tre trogna styrelsemedlemmar av; Gunnar Enlund som var med och startade delföreningen, Lars Gillberg som varit sedan dess start och Anders Larsson.

År 2020 kommer operationsledningsmötet på Såstaholm att förläggas till måndag-tisdag 11-12 maj bl a av kostnadsskäl för er deltagare. Planera för detta och varmt välkomna!

 

/Glad sommar önskar styrelsen för delföreningen för Operationsledning!