Operationsledningsmöte

Välkommen till årets Operationsledningsmöte 11-12 maj 2017 på Såstaholm!

 

För 10:e året i rad samlas vi för att utbyta idéer om hur vi ska få våra operationsavdelningar att fungera på bästa sätt!

Bland årets talare finns nationalekonom Stefan Fölster som utvecklar sina tankar kring sjukvårdens organisation och effektivitet med inriktning på operationssjukvård. Pelle Gustafson, chefläkare LÖF, förmedlar sina tankar om patientsäkerhet. Claes Jönsson, ordförande Svensk Kirurgisk Förening, kommer att debattera med Martin Holmer, ordförande Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, om vem som är bäst lämpad att leda en operationsavdelning. Ytterligare drygt tio föreläsare presenterar olika aspekter på operationssjukvård och dess ledning vilket vi hoppas stimulerar till utvecklingen av välfungerande operationsavdelningar.

Våra möten kännetecknas av intressanta presentationer kopplade till livliga diskussioner i en mycket tilltalande miljö! Det finns även utomordentliga möjligheter till nätverkande. Välkomna att delta även detta år! Vi önskar ett ökat deltagande av operatörer vilket bidrar till mångsidiga diskussioner och samsyn av operationsverksamheten. Bjud gärna in flera personer från samma operationsavdelning vilket underlättar möjligheten att ta med idéer och genomföra förbättringar på hemmaplan.

 

Uppdaterat preliminärt program: 170130 Program Såstaholm 2017 utskick

Anmälning via denna länk från och med 30 januari: https://dinkurs.se/Opledn2017

 

Välkomna att delta i utvecklingen av svensk operationssjukvård!

 

Väl mött på Såstaholm 2017!

 

 

Helena Krook                                          Gunnar Enlund

Ordförande                                              Mötesarrangör
SFAI´s delförening för Operationsledning