Operationsledningsmöte

Operationsledningsmöte måndag-tisdag 16-17 maj 2022

 

Välkomna till vårens Operationsledningsmöte!

Pandemin gör tillvaron fortsatt osäker men vi planerar för ett sedvanligt fysiskt två dagars möte under våren. Vi kommer även att ge möjlighet till digital medverkan.

Vi fokuserar på vårt gemensamma uppdrag att minska operationsköerna och möjligheterna vi har att nå målen. Hur kan vi effektivt använd tillsatta medel när vi har brist på personal? Vad kan vi göra för att attrahera och behålla personal? Vilket stöd får vi och vem kontrollerar att medlen används effektivt? Vi önskar era erfarenheter av hur de s.k. kömiljarderna används på era sjukhus. Kan ni ge oss exempel på effektiva eller eventuellt ineffektiva åtgärder för att minska operationsköerna? Gunnar Enlund, Emma Spak och Erik de Geer tillsammans med Lars Norberg ger oss sin syn på saken.

Martin Holmer, ordförande i NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation tillsammans med styrelsen för Operationsledning har utformat en enkät med frågor till verksamhetschefer och ledare för operationsverksamhet. Vi önskar få ta del av era erfarenheter angående faktorer som påverkar personaltillgången inom svensk operationssjukvård. Sammanställningen redovisas under mötet.

Prehabilitering för att optimera utfallet av kirurgi och nyttan för våra patienter är ämne för tisdag förmiddag. Bland annat föreläser Carl Johan Sundberg professor i Fysiologi KI om detta intressanta ämne.

Vården kan och behöver bidra till en positiv klimatutveckling. Vi får lyssna till föredömliga miljöföreträdare; Per Rosander intern miljöstrateg VGR med omfattande kunskap om bland annat plastens klimatpåverkan, Peter Bentzer ÖL, Professor Anestesi och Intensivvård Lund som nyligen tilldelats Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris och Johanna Albert ÖL Anestesi och Intensivvård Danderyd som driver pilotprojekt med återvinning av plastförkläden.

Vi önskar era erfarenheter av kvaliteten på engångsmaterial såsom pvk:er och sprutor. Material som vi använder i stora mängder dagligen men där vi upplever bristande kvalitet och svårigheter att påverka upphandlingar.

Måndagen den 16 maj hålls delföreningens årsmöte.

Mötets syfte är också att knyta kontakter och dela erfarenheter lite mer informellt vilket vi varmt vill uppmuntra!

 

Preliminärt program: https://sfai.se/wp-content/uploads/2022/01/Sastaholm-2022-Operationsledningsmote.docx

Anmälan sker via Din kurs. Länken kommer att finnas på hemsidan och öppnas för anmälan måndagen den 31/1 2022.

 

//Styrelsen för SFAI´s delförening Operationsledning

Kontaktperson: ordförande helena.krook@regionostergotland.se

 

Här nedan finns föreläsningarna från det digitala mötet 11/5 2021.