Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser finns nedan.

Fjolårets verksamhet påverkades av Covid-pandemin och verksamhetsårets tidsperiod justerades för att vara samstämmig med SFAI.

Således kommer innevarande verksamhetsår inte att vara avslutat förrän 30/6 2021.