Om SFAI-UF

Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom anestesi och intensivvård i Sverige genom ett aktivt engagemang i frågor avseende undervisning och forskning på grund- och forskarutbildningsnivå. Föreningens medlemmar ska genom föreningens arbete stimuleras att initiera och aktivt deltaga i forsknings- och utvecklingsarbete med anknytning till klinisk anestesi-, intensivvårds – och smärtverksamhet i Sverige. Föreningen ska arrangera kurser och vetenskapliga möten inom ramen för anestesi och intensivvård inkl smärtverksamhet samt utgöra referensgrupp i akademiska frågor rörande anestesi och intensivvård inkl smärtverksamhet inom SFAI. Vidare ska föreningen bistå med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper avseende akademiska aspekter på anestesi och intensivvård inkl smärtverksamhet.


Aktuellt

SFAI-UF Scientific Award
Under avslutningsceremonin i samband med SFAI-veckan belönas den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen med vårt nya personliga forskningspris SFAI-UF SCIENTIFIC AWARD på femtusen kronor.
Mer information

SFAI:s Forskningsforum 2018 
SFAI:s delförening för undervisning och forskning (SFAI-UF) ansvarar på uppdrag av SFAI:s styrelse för planering och genomförande av SFAI:s forskningsforum 2018 i Linköping från torsdagen den 1 feb kl 11.00 till fredagen den 2 feb kl 14.00. 


Ordförande

Hans Hjelmqvist, Professor
tel: 0705926740
Hans.hjelmqvist@oru.se

 

Övriga medlemmar

Birger Axelsson, Örebro
Eddie Weitzberg, Stockholm
Jakob Johansson, Uppsala
Christina Eintrei, Linköping
Ola Winsö, Umeå
Sven-Erik Ricksten, Göteborg
Miklós Lipcsey, Uppsala, vetenskaplig sekr i SFAI