SFAIs forskningsforum 2018

Inbjudan till Forskningsforum 2019 finns här

 

***********************

Inbjudan till SFAI:s forskningsforum 2018 i Linköping

SFAI:s delförening för undervisning och forskning (SFAI-UF) ansvarar på uppdrag av SFAI:s styrelse för planering och genomförande av SFAI:s forskningsforum 2018 i Linköping från torsdagen den 1 feb kl 11.00 till fredagen den 2 feb kl 14.00.

Tanken med arrangemanget är, att handledare och doktorander inom svensk anestesiologi och intensivvård ska ges möjlighet att presentera och tillsammans diskutera tidiga resultat från, eller grundläggande planer för, vetenskapliga projekt i olika utvecklingsstadier – utan konkurrens från andra aktiviteter och med väl tilltagen tid för återkoppling i direkt anslutning till varje presentation. Mötet ligger, som traditionen bjuder, som ett lunch-till-lunchmöte med gemensam middag under kvällen.

Sedan flera år föregås forskningsforum av ett öppet vårmöte i delföreningen. Denna gång ligger vårmötet onsdagen den 30 jan 10.00-18.00 med gemensam middag på kvällen. Programmet för vårmötet blir hur vi kan stärka forskningen inom anestesi och intensivvård.

Deltagaravgifter:

Årsmöte + forskningsforum 2 100 kr + moms

Forskningsforum 1 400 kr + moms

Deltagaravgiften inkluderar konferenslokaler med IT-utrustning, luncher, kaffe och middag(ar)