Verksamhetsberättelse

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid ÖNH-och Plastikkirurgi (SFAIÖP)

Katarina Hallén, Göteborg

 

Styrelsen består av av ordförande Katarina Hallén, vice ordförande Johan Ullman, sekreterare Åse Lodenius, Per Nellgård, Peter Frykholm, Chriss Cressy, och Jan Hallén.

Under året har vår delförening ihop med svensk öronläkarförening startat en projektgrupp för att initiera nationella riktlinjer för tracheostomivård i akutskedet. I denna grupp finns även en representant för SFAIs delförening för intensivvård, SIS. Detta arbete understödjs av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Deltagarna består av Katarina Hallén, Johan Hellgren, Katarina Olofsson, Matthias Schien, Per Nellgård, Hasse Ejnell och Georgios Papatziamos. Vi planerar att ha ett förslag till öronläkarnas möte under våren 2017 och förhoppningarna är att förslaget kan revideras efter det gemensamma SFAI/SSAI mötet 2017.

Delföreningen anordnar postgraduatekursen Modern Luftvägshantering. Detta är en utveckling av Hvenkurserna. Vi har nu tre år i följd hållit kursen för specialister varje år då ett stort intresse förelegat. Nu kommer vi att återgå till att hålla kursen vartannat år. Nästa kurs kommer att hållas i Marstrand den 12 till 15 september 2017.

SK-kurser i hantering av svår luftväg, i Stockholm och Göteborg, har arrangerats av styrelsemedlemmarna Johan Ullman och Per Nellgård. Kursen i Göteborg har även detta år hållits tre gånger, då antalet sökande till kurserna varit stort.

 

Katarina Hallén

Ordförande SFAIÖP