Verksamhetsberättelse

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid ÖNH-och Plastikkirurgi (SFAIÖP)

Katarina Hallén, Göteborg

 

Styrelsen består av av ordförande Katarina Hallén, vice ordförande Louise Walter-Sturesson, sekreterare Åse Lodenius, Johan Ullman, Per Nellgård, Peter Frykholm, Chris Cressy, och Jan Hallén.

 

SFAIs styrelse gav oss uppdraget att revidera SFAIs luftvägsalgoritm. Vi tog fram ett nytt förslag som presenterades på SFAI mötet i Linköping 2018. Där betonade vi användningen av videolaryngoskopi och vikten av att kunna fiberoptiskt etablera en säker luftväg via larynxmask. Koniotomi med skalpell, ledare och tub har införts i analogi med Difficult Airway Societys (DAS) riktlinjer. Nu har Peter Frykholm från vår styrelse arbetat fram en algoritm för pediatrisk luftväg tillsammans med SFBABI. Han kommer att presentera denna algoritm på SFAImötet i Göteborg 2019.

 

På SFAI mötet i Linköping 2018 presenterades också de nationella riktlinjerna för tracheostomivård. Vår delförening startade en projektgrupp ihop med svensk öronläkarförening och SFAIs delförening för intensivvård, SIS, för att skapa enhetliga svenska rekommendationer. Detta arbete understöddes av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Förslaget presenterades på öronläkarnas nationella(?) möte under våren 2017 och reviderades efter det gemensamma SFAI/SSAI mötet 2017. Riktlinjerna har tagits emot väl och kan nu läsas på både hemsidan för SFAI och LÖF. Där kan man också beställa olika broschyrer och kort. Det finns även en app, ”klinikappen”, som LÖF tagit fram rörande tracheostomi-vård.

 

De båda presentationerna luftvägsalgoritm och tracheostomirekommendationer finns inspelade och kan ses via SFAIs hemsida.

 

Delföreningen anordnar postgraduatekursen Modern Luftvägshantering. De första kurserna hölls på Djurönäset på Värmdö för att sedan flytta till Marstrand. Kurserna hålls vartannat år och har varit mycket populära. Vi har många workshops, denna gång omfattande fiberskopi, videolaryngoskopiteknik, jet ventilation, kirurgisk luftväg och ultraljud av luftvägen. Workshopar och falldiskussioner uppskattas mycket av deltagarna. Denna gång hölls kursen på Krusenbergs herrgård utanför Uppsala, den 14 till 17 maj 2019. Vi fick vackert, varmt försommarväder och underhölls av spelande kollegor och Helen Andersson Bromander i anslutning till avslutnings-middagen.

 

Katarina Hallén organiserar luftvägssessionen på SFAI mötet i Göteborg i september 2019. Flera från styrelsen kommer att delta med föreläsningar och workshops. Förberedelserna är i full gång och vi hoppas få en välfylld och intressant förmiddag, då bl.a. Dr Anil Patel, Royal National Throat Nose and Ear Hospital London kommer att föreläsa om Difficult Airway Society´s ICU intubation guidelines och THRIVE.

 

Årsmöte kommer att hållas i samband SFAI mötet då alla intresserade är välkomna att närvara.

 

Katarina Hallén

Ordförande SFAIÖP