Reviderad luftvägsriktlinje 2024

En ny version av SFAIÖPs rådgivande dokument för luftvägshantering har nu publicerats på SFAIs hemsida. Mellan hösten 2022 och början av 2024 har SFAIÖP-styrelsen och adjungerade medarbetare jobbat intensivt med att uppdatera den senast 2018 publicerade riktlinjen.

Nytt för 2024 års reviderade svenska rekommendationer:

 1. Ny nomenklatur i det kognitiva hjälpmedlet: begreppet CICO (Can´t Intubate Can´t
  Oxygenate) är ersatt med ett svenskt begrepp ”omöjlig luftväg”.
 2. Det kognitiva hjälpmedlet har förenklats i sin layout.
 3. Nya avsnitt om intubation av kritiskt sjuk patient, dokumentation och luftvägsvagn.
 4. Separata avsnitt om vissa metoder/hjälpmedel såsom oxygenering, larynxmask,
  videolaryngoskopi och luftvägsvagn.
 5. Att använda videolaryngoskop i första hand i mån av tillgänglighet. Därtill bör
  videolaryngoskop alltid användas vid undervisning, RSII, sectio i generell anestesi,
  intubation av obesa och kritiskt sjuka på IVA, akuten och operationsavdelningen.
 6. Att vågformskapnografi ska användas vid alla intubationer.

Oväntat svår luftväg Kognitivt hjälpmedel 2024

Rådgivande dokument för luftvägshantering 2024