Luftvägsriktlinjerna 2018

 

År 2018 publicerade SFAIÖP en ny riktlinje för hantering av svår luftväg som ni kan ladda här. I samband med detta togs också fram ett nytt kognitivt hjälpmedel – eller algoritm – som i sin 2018 version har förenklats en del jämfört med tidigare. Klicka här för att få utskriftsversion.