Vi i styrelsen

Vid årsstämman september 2023 i Umeå valdes följande styrelse

Jonas Graf

Universitetssjukhuset i Linköping

Ordförande

Jonas.Graf@regionostergotland.se

Louise Walther Sturesson

Skånes universitetssjukhus, Lund

Sekreterare

louise.walthersturesson@skane.se

Robert Sütterlin
Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Ledamot

robert.sutterlin@akademiska.se

Åse Lodenius

Danderyds sjukhus, Stockholm

Ledamot

ase.lodenius@regionstockholm.se

Thorey Steinarsdóttir

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ledamot

thorey.steinarsdottir@regionstockholm.se

 

Stephan Schwager

Universitetssjukhuset i Örebro

Ledamot

stephan.schwager@regionorebrolan.se

 

Erik Wikström
Universitetssjukhuset i ÖrebroLedamot

erik.wikstrom@regionorebrolan.se

 

Ulrika Thorö

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Ledamot

ulrika.thoro.regionstockholm.se

 

Petter Huitfeldt

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Ledamot

petter.huitfeldt@regionvasterbotten.se