Vi i styrelsen

Den 2017 valda styrelsen består av nedanstående medlemmar:

 

Katarina Hallén

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ordförande

katarina.hallén@vgregion.se

 

Johan Ullman

Karolinska Sjukhuset Solna, Stockholm

Vice ordförande

johan.ullman@ki.se

Åse Lodenius

Karolinska Sjukhuset Solna, Stockholm

Sekreterare

ase.lodenius@karolinska.se

 

Cris Cressy

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Ledamot

chris.cressy@vll.se

 

Jan Hallén

Universitetssjukhuset i Örebro

Ledamot

jan.hallen@orebroll.se

 

Per Nellgård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamot

per.nellgard@vgregion.se

 

Peter Frykholm

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Ledamot

peter.frykholm@akademiska.se

 

Louise Walther Sturesson

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ledamot

louise.walther_sturesson@med.lu.se