Vi i styrelsen

Vid årsstämman september 2021 i Örebro valdes följande styrelse

Jonas Graf

Universitetssjukhuset i Linköping

Ordförande

Jonas.Graf@regionostergotland.se

 

Katarina Hallén

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Vice ordförande

katarina.hallén@vgregion.se

Louise Walther Sturesson

Skånes universitetssjukhus, Lund

Sekreterare

louise.walthersturesson@skane.se

 

Robert Sütterlin

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Ledamot

robert.sutterlin@akademiska.se

 

Thorey Steinarsdóttir

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ledamot

thorey.steinarsdottir@regionstockholm.se

 

Stephan Schwager

Universitetssjukhuset i Örebro

Ledamot

stephan.schwager@regionorebrolan.se

 

Erik Wikström

Universitetssjukhuset i Örebro

Ledamot

erik.wikstrom@regionorebrolan.se

 

Petter Huitfeldt

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Ledamot

petter.huitfeldt@regionvasterbotten.se