Föreningsstämma 2020

Kallelse Ordinarie Föreningsstämma 2020

 

Delförening i SFAI: Svensk Förening för Anestesi (SFAne) 

Tid:  Torsdagen den 12:e november 16:30-17.00

Plats:  Digitalt. Länk till mötet kommer att publiceras här.

Föreningsstämma hålls digitalt i samband med det sista kurstillfället för Masterclass Anestesi.

Årsmöteshandlingar laddas upp senast veckan innan mötet på denna sida. 

Välkomna!

 

Jakob Wallden

Ordf. SFAne