Masterclass Anestesi 16/17

Svensk Förening för Anestesi (SFAne) arrangerar till den 2-åriga postgraduate utbildningen Masterclass Anestesi .

Under hösten 2015 avslutades den första omgången Masterclass Anestesi och SFAne (delförening inom SFAI) och en ny kursomgång med startade under våren 2016. Den första kursen har varit mycket uppskattad och utifrån deltagarnas utvärderingar och kursledningens erfarenheter vidareutvecklar vi nu kursen!

Syfte: Utifrån SFAI’s motto ”Det livslånga lärandet” och med fokus på senaste rön och ”best practice” vill vi stärka kunskapsområdet anestesi genom ett nationellt fortbildningsprogram för specialister.

Målgrupp: Anestesiologer med minst 5 års aktiv tjänstgöring som specialist. Deltagare antas efter nominering av verksamhetschef. De 30 kursplatserna är personliga men vid ändrade tjänstgöringsförhållanden kan kursplats överlåtas till kollega på samma klinik.

Kursformat: Cykliskt fortbildningsprogram med fyra kurstillfällen. Varje kurstillfälle omfattar vardera 2 heldagar, och är förlagda till konferenshotell i Knivsta. Med internatformen och deltagarkontinuitet underlättar vi interaktivitet och nätverksbyggande. Kursen är uppbyggd runt föreläsningar och gruppseminarier.

Preliminära teman för de fyra kurstillfällena:

  • Perioperativ cirkulation
  • Anestesi och nervsystemet
  • Perioperativ optimering och riskhantering
  • Ledning och lärande inom anestesi

Organisation: Masterclass drivs av SFAne:s styrelse.

Kurstillfällen:
2016: to-fre 7-8 april , to-fre 10-11 november
2017: 2 dagar mars/april, 2 dagar november.

Kursavgift: 22.000 kronor exklusive moms. Logi/frukost ingår inte i kursavgiften.

Anmälan: Stängd. Kursen fulltecknad.

Frågor: Kontakta gärna någon av oss i kursledningen (SFAne styrelse, se nedan)!

 

Styrelsen för Svensk Förening för Anestesi (SFAne)

 

Suzanne Odeberg-Wernerman,   Karolinska Huddinge 

suzanne.odeberg-wernerman@karolinska.se 

Alexey Dolinin,  Skånes Universitetssjukhus                                          

alexey.dolinin@skane.se 

Christopher Lundborg, Mölndals Sjukhus
christopher.lundborg@vgregion.se                                  

Jakob Walldén ,Sundsvalls Sjukhus/Umeå Univ.
jakob.wallden@umu.se                                                       

Ragnar Henningsson,Centralsjukhuset Karlstad
ragnar.henningsson@liv.se