Masterclass Anestesi 18/20

200315: DET SISTA KURSTILLFÄLLET ÄR INSTÄLLT/UPPSKJUTET

 

SFAne (delförening inom SFAI) startar under hösten 2018 till en ny tredje kursomgång av Masterclass Anestesi och 32 deltagare är antagna till programmet.

Syfte: Utifrån SFAI’s motto ”Det livslånga lärandet” och med fokus på senaste rön och ”best practice” vill vi stärka kunskapsområdet anestesi genom ett nationellt fortbildningsprogram för specialister.

Målgrupp: Anestesiologer med minst 5 års aktiv tjänstgöring som specialist. Kursplatserna är personliga men vid ändrade tjänstgöringsförhållanden kan kursplats överlåtas till kollega på samma klinik.

Kursformat: Fortbildningsprogram med fyra kurstillfällen. Varje kurstillfälle omfattar 2 heldagar (to-fre) och är förlagda till konferenshotell i Knivsta. Med internatformen och deltagarkontinuitet underlättar vi interaktivitet och nätverksbyggande. Kursen är uppbyggd runt föreläsningar och gruppseminarier.

Preliminära teman för de fyra kurstillfällena:

  • Perioperativ cirkulation
  • Anestesi och nervsystemet
  • Perioperativ optimering och riskhantering
  • Ledning och lärande inom anestesi

Kurstillfällen:  8 – 9 nov 2018 (v45),   4 – 5 april 2019 (v14) , 7 – 8 nov 2019 (v45), 26 – 27 mars 2020 (v13)

Frågor: Kontakta gärna någon av oss i styrelsen!