Masterclass Anestesi

Svensk Förening för Anestesi (SFAne) arrangerar till den 2-åriga postgraduate utbildningen Masterclass Anestesi .

Under hösten 2015 avslutades den första omgången Masterclass Anestesi och SFAne (delförening inom SFAI) och en ny kursomgång med startade under våren 2016. Den andra kursen avslutas i höst och programmet har varit mycket uppskattad!

SFAne planerar för att initiera en tredje omgång av Masterclass under 2018.

Syfte: Utifrån SFAI’s motto ”Det livslånga lärandet” och med fokus på senaste rön och ”best practice” vill vi stärka kunskapsområdet anestesi genom ett nationellt fortbildningsprogram för specialister.

Målgrupp: Anestesiologer med minst 5 års aktiv tjänstgöring som specialist. Deltagare antas efter nominering av verksamhetschef. De 30 kursplatserna är personliga men vid ändrade tjänstgöringsförhållanden kan kursplats överlåtas till kollega på samma klinik.

Kursformat: Cykliskt fortbildningsprogram med fyra kurstillfällen. Varje kurstillfälle omfattar vardera 2 heldagar, och är förlagda till konferenshotell i Knivsta. Med internatformen och deltagarkontinuitet underlättar vi interaktivitet och nätverksbyggande. Kursen är uppbyggd runt föreläsningar och gruppseminarier.

Organisation: Masterclass drivs av SFAne:s styrelse.

Frågor: Kontakta gärna någon av oss i kursledningen (SFAne styrelse, se nedan)!

 

Styrelsen för Svensk Förening för Anestesi (SFAne)