Masterclass Anestesi 18/20

NOMINERA HÄR

VI HAR FÖRLÄNG NOMINERINGTIDEN TILL 7:E JUNI !

SFAne (delförening inom SFAI) inbjuder till en ny kursomgång av Masterclass Anestesi med start under hösten 2018. De första två kursomgångarna har varit mycket uppskattade och utifrån deltagarnas utvärderingar och kursledningens erfarenheter startar vi upp en tredje omgång av kursen!

Syfte: Utifrån SFAI’s motto ”Det livslånga lärandet” och med fokus på senaste rön och ”best practice” vill vi stärka kunskapsområdet anestesi genom ett nationellt fortbildningsprogram för specialister.

Målgrupp: Anestesiologer med minst 5 års aktiv tjänstgöring som specialist. Deltagare antas efter nominering av verksamhetschef. De 30 kursplatserna är personliga men vid ändrade tjänstgöringsförhållanden kan kursplats överlåtas till kollega på samma klinik.

Kursformat: Fortbildningsprogram med fyra kurstillfällen. Varje kurstillfälle omfattar 2 heldagar (to-fre) och är förlagda till konferenshotell i Knivsta. Med internatformen och deltagarkontinuitet underlättar vi interaktivitet och nätverksbyggande. Kursen är uppbyggd runt föreläsningar och gruppseminarier.

Preliminära teman för de fyra kurstillfällena:

  • Perioperativ cirkulation
  • Anestesi och nervsystemet
  • Perioperativ optimering och riskhantering
  • Ledning och lärande inom anestesi

Kurstillfällen:  8 – 9 nov 2018 (v45),   4 – 5 april 2019 (v14) , 7 – 8 nov 2019 (v45), 26 – 27 mars 2020 (v13)

Kursavgift: 25.000 kronor exklusive moms. Logi/frukost ingår inte i kursavgiften.

Antagning: Verksamhetschef nominerar deltagare till SFAne senas den 7:e juni 2018!

NOMINERA HÄR

Besked om antagning ges före den 15 juni 2018. Kursdeltagare blir definitivt antagna när kursavgiften är betald.

Nominering inkluderar uppgift om deltagare (namn, e-post, år som specialist, motivering), verksamhetschef (namn, e-post), klinik, huvudman och faktureringsadress:

Frågor: Kontakta gärna någon av oss i styrelsen!

Välkomna med nomineringar!

 

Styrelsen för Svensk Förening för Anestesi (SFAne)

Suzanne Odeberg-Wernerman suzanne.odeberg-wernerman@akademiska.se    Uppsala

Christopher Lundborg  christopher.lundborg@vgregion.se Mölndal

Jakob Walldén  jakob.wallden@umu.se  Sundsvall

Karin Björnström-Karlsson  karin.bjornstrom.karlsson@regionostergotland.se Linköping

Roy Udén  roy.uden@skane.se Helsingborg

Bifogade filer