Nätverk för MLA-OP

Är du medicinskt ledningsansvarig anestesiolog på din operationsavdelning? 

Anmäl dig till vårt nätverk för MLA-OP. 

Gå med i nätverket genom att mejla dina uppgifter till:   sfane@sfai.se  (Ange namn, funktion och sjukhus/enhet)

*****

Nästa nätverksträff 19:e oktober kl 14:30-16:00 (zoom)

Program:
– Välkommen, kort om nätverket
– Föreläsning: Anestesi vid cancerkirurgi – uppdatering. (Mats  Enlund,Västerås)
– Vi stämmer av läget i landet, diskuterar syftet med nätverket, gruppdiskussioner i breakoutrooms.
– Avslut

Ingen anmälan.

Direkt efter nätverksträffen har SFAne årsmöte.

Välkomna!

/Styrelsen för SFAne

*****

SFAnes uppdrag  är bl a att stärka och värna kompetensen inom kärnområdet Anestesi. Som ett led i detta vill vi skapa ett nationellt nätverk för MLA på operation eller motsvarande läkarfunktion för kontinuerligt kunskapsutbyte, diskussion och medicinsk utveckling. En vision är att MLA-kollegor över hela landet ska kunna använda sig av nätverkets kollektiva kompetens och kunnande i det enskilda MLA-uppdraget.

 

GDPR: De person- och kontaktuppgifter du skickar in till SFAne kommer att användas för samverkan inom nätverket och genom att skicka in dina uppgifter godkänner du till personuppgiftsbehandlingen. 

Funderingar? Mejla styrelsen på sfane@sfai.se.