Nätverk för MLA-OP

Är du medicinskt ledningsansvarig anestesiolog på din operationsavdelning? 

Anmäl dig till vårt nätverk för MLA-OP. 

Gå med i nätverket genom att mejla dina uppgifter till:   sfane@sfai.se  (Ange namn, funktion och sjukhus/enhet)

SFAnes uppdrag  är bl a att stärka och värna kompetensen inom kärnområdet Anestesi. Som ett led i detta vill vi skapa ett nationellt nätverk för MLA på operation eller motsvarande läkarfunktion för kontinuerligt kunskapsutbyte, diskussion och medicinsk utveckling. En vision är att MLA-kollegor över hela landet ska kunna använda sig av nätverkets kollektiva kompetens och kunnande i det enskilda MLA-uppdraget.

 

GDPR: De person- och kontaktuppgifter du skickar in till SFAne kommer att användas för samverkan inom nätverket och genom att skicka in dina uppgifter godkänner du till personuppgiftsbehandlingen. 

Funderingar? Mejla styrelsen på sfane@sfai.se.