Föreningsstämma 2017

Kallelse Ordinarie Föreningsstämma 2017

Svensk Förening för Anestesi (SFAne)  

Tid:   Onsdagen den 6:e September 17:30 ( OBS! Det står fel tid i det tryckta programmet!)

Plats:  SSAI-mötet i Malmö, Lokal ROMEO

Årsmöteshandlingar laddas upp senast veckan innan mötet på denna sida. 

Vi kommer inte att tillhandahålla utskrifter av handlingarna utan ladda ner eller skriv ut själva!

Välkomna!

/Styrelsen