SFBaBi höstmöte 2018

SFBaBis höstmöte 2018 hölls i Lund den 9-10 november 2018. Fredagens tema var barnsepsis med föreläsningar om barnspecifika aspekter på sepsis, invasiva svampinfektioner på barnintensivvården, pertussis och sepsis hos immunosupprimerade barn. Under lördagen förelästes Läkemedelsverkets vätskerekommendationer för intravenös vätsketerapi och SFAIs riktlinjearbete om centrala katetrar. AbbVies/SFBaBis stipendiat Jacob Karlsson berättade om sin pågående forskning.