Om SFBABI

  • Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom barnanestesi och barnintensivvård i Sverige avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning.
  • Föreningen skall arrangera postgraduatekurser och arrangera vetenskapliga möten inom ramen för barnanestesi och barnintensivvård.
  • Föreningen är en delförening i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Styrelsen för SFBABI utgör referensgrupp i frågor rörande barnanestesi och barnintensivvård inom SFAI.
  • Föreningen skall bistå med råd och expertis för myndigheter och professionella grupper med avseende på barnanestesi och barnintensivvård.
  • Föreningen utser svensk representation inom nationella och internationella föreningar inom barnanestesi och barnintensivvård.

För att bli medlem i SFBABI markerar du detta enklast vid inbetalningen av medlemsavgiften till SFAI. Medlemsavgiften är för närvarande 100 SEK/år.

För att ansöka om medlemskap under annan tid på året kontaktar du SFAI:s kansli för information: kansli@sfai.se eller 031-780 30 25.

SFBABIs stadgar finns som bifogad fil

Bifogade filer