Regionala nätverk för barnanestesi och barnintensivvård.

SFBaBi arbetar mycket aktivt med att etablera regionala nätverk för barnanestesi och barnintensivvård. Vår vision är att Stockholm/Uppsala, Lund och Göteborg bildar “nav” i tre nätverk som arbetar med utbildning och fortbildning av lokalt barnansvariga, som sedan kan föra över kunskaper lokalt. Nätverken har betydelse för såväl anestesi, intensivvård och smärtbehandling för barn, liksom för utbildnings- och fortbildningsfrågor. SFBaBi fungerar som “paraply” och som stöd för de tre nätverken.
Riktlinjer om organisation av barnintensivvård i Sverige har nyligen publicerats. Riktlinjerna föregicks av ett omfattande utrednings- och förankringsarbete i SFAI:s och SFBaBi:s regi.
En viktig punkt i riktlinjerna är regionala nätverk. Där framgår bl.a. att varje sjukhus som vårdar kritiskt sjuka barn skall ha en eller flera personer som har ett övergripande barnansvar.
SFBaBi bjöd in  verksamhetschef alternativt redan utsedd barnansvarig anestesiolog på landets sjukhus till ett första nationellt möte angående hur detta arbete bäst skall bedrivas. Detta ägde rum den 18 maj 2015  på Piperska Muren i Stockholm, se minnesanteckningar nedan.