SFBaBis stipendium

SFBaBis stipendium för forskning, utbildning och verksamhetsutveckling inom barnanestesi och barnintensivvård

Ändamål: att främja forskning eller verksamhetsinriktad utbildning och utveckling med anknytning till barnanestesi och barnintensivvård

Behörig sökande: Medlem i SFBaBi

Stipendiesumma: 15 000 Skr. Stipendiet utdelas årligen i samband med SFBaBis höstmöte

Ansökningshandlingar skickas till jonas.berner@sll.se, märk mailet med ämne ”SFBaBis stipendium”

Ansökningshandlingarna skall innehålla:

  1. Kort presentation av projektet med eventuella preliminära resultat
  2. Huvudsökandes CV

SFBaBis styrelse utser stipendiat. Mottagare av stipendiet meddelas snarast efter sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag för 2021 års stipendium är 15/5. Mottagaren förväntas närvara vid SFBaBis höstmöte 2021 för att ta emot stipendiet och kort presentera sitt projekt.