SFBaBis stipendium

SFBaBis stipendium för forskning, utbildning och verksamhetsutveckling inom barnanestesi och barnintensivvård

Ändamål: att främja forskning, utbildning och verksamhetsutveckling med anknytning till barnanestesi och barnintensivvård

Behörig sökande: Medlem i SFBaBi

Stipendiesumma: 15 000 Skr. Stipendiet utdelas årligen i samband med SFBaBis höstmöte

Ansökan för 2018 års stipendium skall vara styrelsen tillhanda senast den 30/4 2018. Ansökningshandlingar skickas till per.westrin@skane.se, märk mailet med ämne ”SFBaBis stipendium”

Ansökningshandlingarna skall innehålla:

  1. Kort presentation av projektet med eventuella preliminära resultat
  2. Huvudsökandes CV

SFBaBis styrelse utser stipendiat. Mottagare av stipendiet meddelas snarast efter sista ansökningsdag. Mottagaren förväntas närvara vid SFBaBis höstmöte 2018 för att ta emot stipendiet och kort presentera sitt projekt.