Styrelse

Från vänster Angela Hanson, Helena Winberg, Per Westrin, Suzanne Odeberg Wernerman, Urban Fläring
Från vänster Angela Hanson, Helena Winberg, Per Westrin, Suzanne Odeberg Wernerman, Urban Fläring

 


Helena Winberg, ordförande

Barnanestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
416 85 Göteborg
helena.winberg@vgregion.se

 

Åsa Jungner, sekreterare
Barnanestesi/BarnIVA, Barnhjärtcentrum, Barn- och Ungdomssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

asa.jungner@skane.se 


Angela Hanson, kassör

Barnanestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
416 85 Göteborg
angela.hanson@vgregion.se

Urban Fläring
Verksamheten för barnanestesi, intensivvård och ECMO, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
urban.flaring@karolinska.se


Per Westrin
Barnanestesi/BarnIVA, Barnhjärtcentrum, Barn- och Ungdomssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
per.westrin@skane.se