Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård

Aktuellt

 

17-10-06

 

 

 


16-10-30

Styrelsen 2016-2017 är nu uppdaterad på hemsidan

Maila oss gärna!

sflpa@sfai.se

 


16-09-27

HospQPHCC – Hospital Quality Prehospital Critical Care

 

Verkar det rimligt?

 

Läs mer på “prehospitalkursens”-hemsida

http://www.prehospitalakutsjukvard.se/2016/08/19/hospqphcc-hospital-quality-prehospital-critical-care-33040438

 

 


16-09-09

SFLPA Årsmöte 2016

Onsdagen 21/9 klockan 17.00

SFAI-veckan i Karlstad

Lokal: “Harry Nyqvist”

 


15-12-17

Prehospital traumavård

(Den prehospitala expertgruppens slutrapport)

 

“Denna rapport är en del av arbetet med Socialstyrelsens regeringsuppdrag ” Uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavård” (S2013/3285/FS) och utgör därför underlag till den slutrapport som Socialstyrelsen lämnar till regeringen 2015. Delprojekt prehospital traumavård har kartlagt den nationella förmågan till prehospital traumavård och presenterar här synpunkter och förslag till hur den framtida prehospitala traumavården bör utformas.”

 

Prehospital Traumavård – Slutversion 2015-02-26

Bilaga 1 – Läkarbemannad prehospital akutsjukvard – sammanställning evidens

 


15-12-17

Välkommen till SFLPA:s nyhetsflöde!

 

Mvh SFLPA webadmin