Arbetsgrupper

För att effektivare kunna bedriva utvecklingsarbetet i föreningen har vi i styrelsen beslutat om att införa arbetsgrupper. Nedan är grupperna listade med tillhörande information om arbetets inriktning och målsättning. Det finns också kontaktuppgifter till ansvariga för respektive grupp.

 

Om du som är medlem i SFLPA känner att det skulle vara intressant att delta i en grupp tveka inte för att kontakta ansvarig! Vi behöver dig!

 

OBS!!  Sidan är under uppbyggnad och information adderas kontinuerligt.

 

Informationsgruppen

Vi ska arbeta för utveckling av hemsidan och information till medlemmarna.

Ansvarig:

David Lacandler (david.lacandler@vgregion.se)

Patrick Brandenstein

 

Forskningsgruppen

 

Ansvarig:

Mikael Gellerfors

Denise Bäckström

 

Verksamhetsregistrering

Arbeta för ett nationellt verksamhetsregistreringssytem.

Ansvarig:

Joacim Linde

Mikael Gellerfors

 

IVA-transporter

Göra en verksamhetsinventering av hur IVA-­transporter (sekundärtransporter) genomförs och med vilken kompetensnivå över landet.

Ansvarig:

Patrick Brandenstein

David Lacandler (david.lacandler@vgregion.se)

 

Nationell standard

Gruppen ska arbeta fram ett underlag som kan ligga till grund för en nationell standard inom den prehospitala sjukvården/intensivvården.

Ansvarig:

Christoffer Jernling

Fredrik Helliksson