Forskning

För att i SFAIs anda främja svensk excellent forskning, har SFLPA valt att instifta ett pris inom vårt intresseområde, Critical Emergency Medicine (CrEM)

Priset, ”Crème de la CrEM” kan tilldelas något av de årligt inskickade abstracten till SFAI-veckan under kategorin ST-arbete. SFLPAs styrelse utser vinnaren med urvalskriterier utifrån viktig och/eller intressant forskning inom Critical Emergency Medicine (CrEM), prehospital akutsjukvård eller transportmedicin. Vinnaren utses och dekoreras under SFAI-veckan.

Motiveringar i omvänd tidsföljd:

2022 – Av Demir Numanspahic: ”Ett välskrivet abstract som både genom utformning och ämnesval får oss att med raska steg gå mot de vetenskapliga presentationerna. En cliff-hanger som berör fler läkare än bara de lokala ringarna på vattnet. Ett arbete som är svårt att bortse från och som i våra ögon kommer ändra handläggningen…”

 

 

Prehospital forskning

På sjukhus utförs alla mer avancerade procedurer och behandlingar av, eller under överinseende av, läkare. Sverige har få läkarbemannade prehospitala enheter och som en konsekvens av detta riskerar svensk kvantitativ forskning av läkarbemannad prehospital akutsjukvård att bli eftersatt. Kontrasterande mot Sverige har våra Nordiska grannländer och flera Europeiska länder en lång tradition av forskning inom detta område.

Implementering av nya avancerade läkarutförda behandlingsmetoder i svensk ambulanssjukvård bör ske strukturerat och med hög vetenskaplig förankring. Metoden bör studeras i den svenska prehospitala miljön. SFLPA verkar i Sverige för att facilitera:

  1. Prehospital forskning på svenska läkarbemannade enheter.
  2. En större andel kvantitativa prehospitala studier, gärna av randomiserad design.
  3. Större andel läkare som forskar och doktorerar inom det prehospitala fältet.

 

Om du som läkare är intresserad av prehospital forskning eller om du i din forskning vill ha hjälp med att nå ut till läkare som är aktiva inom prehospital verksamhet är du välkommen att kontakta:

Rebecka Rubenson Wahlin (Forskningsansvarig i SFLPA)

rebecka.rubenson-wahlin@regionstockholm.se