Läkarbemannade prehospitala enheter i Sverige

Listan täcker läkarbemannade enheter som bedriver prehospital vård och transport. För orientering och översikt beskrivs i korthet dedikerade sekundärtransportverksamheter och andra ambulanshelikoptrar längst ned på sidan. Beskrivningarna är huvudsakligen formulerade av företrädare från respektive enhet och är något redigerade av redaktören för att bli enhetliga. Listan gör ej anspråk på att vara komplett.

 • Region Norrbotten
  Utgår från Gällivare. Helikopter (H145) i första hand, basambulans finns att tillgå för larm i närområdet när det ej går att flyga. Bemannas av anestesi- och intensivvårdsläkare samt en sjuksköterska (Ane/IVA/Amb). Verksamheten bedrivs inom ramen för kommunalförbundet SLA (Svensk Luftambulans).
  Kontaktuppgifter: Enhetschef Fredrik Andersson – fredrik.andersson@norrbotten.se

 

 • Region Västerbotten
  Utgår från Lycksele. Helikopter (H145) som bemannas med en specialistläkare inom anestesi och intensivvård och en specialistsjuksköterska. I nuläget endast helikopter och ingen akutbil. Helikopterverksamheten drivs i samarbete mellan Kirurgiskt Centrum Södra Lappland (som anestesi-/IVA-kliniken vid Lycksele lasarett är en del av) och Svensk Luftambulans.
  Kontaktuppgifter: MLA Patrick Brandenstein – patrick.brandenstein@regionvasterbotten.se

 

 • Region Jämtland Härjedalen
  Utgår från Östersund. Helikopter (AW169) samt basambulans för användning när vädret ej tillåter och/eller när patienten är nära sjukhuset. Bemannas av anestesi- och intensivvårdsläkare samt en spec-ssk (Ane/IVA/Amb). Utför en hel del transporter i fjällmiljö. Har tillgång till blodtransfusion, blodgasanalys och ultraljud. MLA Joakim Johansson.

 

 • Region Dalarna
  Utgår från Mora. Helikopter (H145) samt basambulans som bemannas av anestesi och intensivvårdsläkare med spetskompetens inom prehospital luftburen intensivvård. Verksamheten bedrivs inom ramen för kommunalförbundet SLA (Svensk Luftambulans).
  Kontaktuppgifter: Verksamhetschef Fredrik Granholm – fredrik.granholm@regiondalarna.se

 

 • Region Uppsala
  Luftburen intensivvård är en sektion under AnOpIVA på Akademiska sjukhuset.  Bemannas av en Anestesi/IVA-läkare samt en anestesi/IVA-sköterska och två helikopterpiloter. Helikoptern (blåvit AW169), stationerad i Uppsala, nyttjas i första hand. Vid behov används flygplan från Svenskt ambulansflyg. Har också en egen (blåvit) ambulans som kan nyttjas alt någon av regionens ambulanser. Framförallt utförs sekundäruppdrag med IVA-patienter, men även primäruppdrag. Det medicinska ansvaret för Svenskt ambulansflygs Arlandabas faller också under Luftburen intensivvård.

  Kontaktuppgifter: Sektionschef Per Bondegård – per.bondegard@akademiska.se

 

 • Region Stockholm
  Capio Läkarbilar som inkluderar sex läkarbilar: tre akutläkarbilar, två med akutläkare/narkossköterska och en med anestesiolog/ambulanssjuksköterska samt tre jourläkarbilar bemannade med allmänmedicinare/ambulanssjukvårdare.
  Akutläkarbilen är akutsjukvård och jourläkarbilen är primärvård på jourtid.
  Kontaktuppgifter:  Enhetschef Thomas Lennholm – thomas.lennholm@capio.se

 

 • Region Värmland
  Utgår från Karlstad. Helikopter (H145) och akutbil som bemannas av specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Verksamheten bedrivs inom ramen för kommunalförbundet SLA (Svensk Luftambulans).
  Kontaktuppgifter: MLA och läkarchef Fredrik Hellikson – fredrik.helliksson@regionvarmland.se

 

 • Region Västra GötalandHar en läkarbil utan patientbärande kapacitet. Bilen bemannas av specialistläkare i anestesi och intensivvård samt ambulanssjuksköterska, oftast med vidareutbildning IVA eller anestesi. Enheten är utrustad med 2 enheter blod samt 2 plasma, gängse intensivvårdsutrustning för ett prehospitalt medicinskt omhändertagande som ska motsvara vårdnivå intensivvård.
  Kontaktuppgifter akutbil: David Lacandler – david.lacandler@vgregion.se
  I regionen finns också en ambulanshelikopter (AW 169) som bemannas dygnet runt av specialistläkare inom anestesi och intensivvård samt anestesissk. Helikoptern är stationerad i Säve utanför Göteborg.

 

 • Region Gotland
  Sköterskebemannad helikopter (H145) och basbil dygnet runt. Anestesiläkare i tjänst på Visby Sjukhus medföljer vid vissa typer av uppdrag.

 

Det finns även dedikerade läkarbemannade transportenheter för sekundärtransporter:

 • Intensivvårdshelikopter Nya Karolinska Sjukhuset (AW139). Genomför luftburen transport av intensivvårdade vuxna och barn, ECMO-patienter och neonatala barn.
 • Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) i samarbete med Luftburen Intensivvård (LIV) har dedikerade läkare/ssk-team som transporterar intensivvårdspatienter (utgår från Umeå, Stockholm och Göteborg). KSA sköter även transporten av neonatala läkare/ssk-team och deras patienter.

Sekundära intensivvårdstransporter i regioner utan dedikerade transportteam anlitar antingen någon av ovanstående enheter (både prehospitala- och sekundärtranportteam) eller flyttar patienterna med lokala ambulanser. De sistnämnda har ibland anpassad utrustning att använda i fordonet. Bemanningen varierar från en grupp utvalda läkare och sjuksköterskor till att vara helt Ad Hoc.

 

Region Stockholm driver även två ambulanshelikoptrar som är bemannade med Narkossjuksköterskor och som enbart gör primäruppdrag.