Läkarbemannade prehospitala enheter i Sverige

Läkarbemannade prehospitala enheter i Sverige

 

 • Region Norrbotten
  Helikopter i första hand, basambulans finns att tillgå för larm i närområdet när det ej går att flyga. Bemannas av anestesi- och intensivvårdsläkare samt en sjuksköterska (ane, iva eller amb).
  Kontaktuppgifter: Enhetschef Fredrik Andersson- fredrik.andersson@norrbotten.se

 

 • Region Jämtland Härjedalen
  Helikopter samt basambulans för användning när vädret ej tillåter och/eller när patienten är nära sjukhuset. Bemannas av anestesi- och intensivvårdsläkare samt en ssk. Utför en hel del transporter i fjällmiljö. Har tillgång till blodtransfusion, blodgasanalys och ultraljud.

 

 • Region Dalarna
  Helikopter samt basambulans som bemannas av anestesi och intensivvårdsläkare med spetskompetens inom prehospital luftburen intensivvård. Verksamheten bedrivs inom ramen för kommunalförbundet SLA (Svensk Luftambulans).
  Kontaktuppgifter: Verksamhetschef Fredrik Granholm- fredrik.granholm@regiondalarna.se

 

 • Region Stockholm
  Capio Läkarbilar som inkluderar sex läkarbilar: tre akutläkarbilar, två med akutläkare/narkossköterska och en med anestesiolog/ambulanssjuksköterska samt tre jourläkarbilar bemannade med allmänmedicinare/ambulanssjukvårdare.
  Akutläkarbilen är akutsjukvård och jourläkarbilen är primärvård på jourtid.
  Kontaktuppgifter:  Enhetschef Thomas Lennholm- thomas.lennholm@capio.se

 

 • Region Västerbotten
  Helikopter som bemannas med en specialistläkare inom anestesi och intensivvård och en specialistsjuksköterska. I nuläget endast helikopter och ingen akutbil. Helikopterverksamheten drivs i samarbete mellan Kirurgiskt Centrum Södra Lappland (som anestesi-/IVA-kliniken vid Lycksele lasarett är en del av) och Svensk Luftambulans.
  Kontaktuppgifter: Medicinskt ledningsansvarig läkare Patrick Brandenstein- patrick.brandenstein@regionvasterbotten.se

 

 • Region Värmland
  Helikopter och akutbil som bemannas av specialistläkare inom anestesi och intensivvård.
  Kontaktuppgifter: Medicinskt ledningsansvarig läkare och läkarchef –fredrik.helliksson@regionvarmland.se

 

 • Region Västra götaland
  Har en läkarbil utan patientbärande kapacitet (ej nattetid). Bilen bemannas av specialistläkare i anestesi och intensivvård samt ambulanssjuksköterska oftast med vidareutbildning IVA eller anestesi. Enheten är utrustad med 2 enheter blod samt 2 plasma, gängse intensivvårdsutrustning för ett prehospitalt medicinskt omhändertagande som ska motsvara vårdnivå intensivvård. I regionen finns också en helikopter att tillgå som bemannas dygnet runt av specialistläkare inom anestesi och intensivvård och anestesissk.
  Kontaktuppgifter: david.lacandler@vgregion.se

 

 

 • Region Uppsala
  Luftburen intensivvård är en sektion under AnOpIVA på Akademiska sjukhuset.  Bemannas av en Anestesi/IVA-läkare samt en anestesi/IVA-sköterska och två helikopterpiloter. Helikoptern (blåvit AW169) nyttjas i första hand. Vid behov används flygplan från Svenskt ambulansflyg. Har också en egen (blåvit) ambulans som kan nyttjas alt någon av regionens ambulanser. Framförallt utförs sekundäruppdrag med IVA-patienter, men även primäruppdrag. Det medicinska ansvaret för Svenskt ambulansflygs Arlandabas faller också under Luftburen intensivvård.

  Kontaktuppgifter: Sektionschef per.bondegard@akademiska.se

 • Region Gotland